Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Kundkredittid beskriver den tid som förflyter mellan den dag man skickar fakturan till den dag man får betalt av kunden. Precis som när man beräknar leverantörskredittid kan man hämta uppgifter från bokföringen och fakturahanteringssystemet för att beräkna kundkredittiden.

Ett problem som kan uppstå när man beräknar kundkredittiden är att det finns stora variationer i försäljningen under året. För att motverka detta kan man dela upp året och göra en beräkning för varje kvarttalsbokslut och därefter räkna ut ett genomsnitt för hela året. 

Beräkning:

Kundkredittid = Kundfordringar ÷ Nettoomsättning  x 365 dagar