Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Bruttomarginal beskriver hur stor del av försäljningen som återstår för att betala kostnader i form av löner, ränta, övriga rörelsekostnader och vinst. För att beräkna bruttomarginalen måste man först ta fram bruttovinsten. Bruttovinsten får du genom att ta försäljningsintäkterna minus direkta kostnader i företaget. Direkta kostnader är till exempel material samt varuinköp etc. Det finns inget specifikt värde man ska sikta på när man titta på nyckeltalet. Men man brukar ändå säga att ju högre bruttomarginal, desto bättre.

Beräkning:
Bruttomarginal = Bruttovinst ÷ Försäljning