Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad är punktskatt och hur ska det deklareras? Punktskatt finns i Sverige på särskilda varor och tjänster för att styra konsumtionen av dessa och öka statens inkomster. I denna blogg kommer vi genom vad punktskatt är samt olika exempel på punktskatter i Sverige. 

Vad är punktskatt?

Punktskatt finns på särskilda varor och tjänster och används för att styra konsumtionen i samhället. Våra äldsta punktskatter i Sverige är på tobak, energi och alkohol. 1 maj 2020 infördes en ny punktskatt i Sverige på plastbärkassar. Punktskatten för varje plastbärkasse är satt till 3 kr. Punktskatter bidrar även till att öka statens inkomster så man finansiera åtgärder kopplade till förbrukningen av varor. Punktskatt ska deklareras och betalas in genom ett skattekonto till staten. Punktskatten ingår i priset på en vara eller tjänst. 

Exempel på olika punktskatter

Alkoholskatt

För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol ska man betala alkoholskatt. Detta gäller för både alkohol som tillverkats i Sverige eller förts in från ett EU land eller importerats från ett annat land utanför EU. Alla länder i Eu följer samma förfarandebestämmelser när det kommer till beskattning av alkohol. Dock får varje enskilt land bestämma hur stor skattesats som ska tillämpas.

Flygskatt

2017 bestämdes det att införa flygskatt. Flygskatt gäller för flygföretag som utför flygningar från flygplatser i Sverige. Skatten gäller för flygplan som är godkända för mer än 10 passagerare och gäller både inrikes och utrikes flygningar. 

Plastbärkassar skatt

2020 infördes punktskatt på plastbärkassar som mer än i obetydlig omfattning består av plats. Med det menas alltså även kassar gjorda av papper som har förstärkning av plats eller plasthandtag. Om man importerar plastkassar måste man betala punktskatt om antalet är mer än 40 stycken vid varje import tillfälle.

Spelskatt

Spelskatt infördes från och med 2019 för de som har spellicens från Spelinspektionen. Skatten ska betalas på mellanskillnaden som blir mellan insats och utbetalning. Mellanskillnaden kan komma från spel som tillhandahålls i Sverige, till exempel casino eller onlinespel. Vid onlinespel ska spelskatten betalas för spelare som bor eller vistas (stadigvarande) i Sverige. Om spelet har allmännyttigt ändamål ska man inte betala någon spelskatt.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak. Skatten gäller för alla tobaksvaror som tillverkats i Sverige, tagits in från ett annat EU land eller importerats från ett land utanför EU. Godkända aktörer ska vanligtvis betala och deklarera skatt till Skatteverket. Från och med 1 augusti 2021 försvann undantaget för tobaksskatt på “övrig tobak”. Nu måste all tobak, förutom levande plantor, betala tobaksskatt. 

Reklamskatt avskaffas

Från och med 1 januari 2022 har riksdagen beslutat att reklamskatt ska avskaffas. För dig som betalar reklamskatt betyder det att man ska lämna in reklamskattedeklaration för tiden fram till 31 december 2021. Skatteverket kommer avregistrera dig som är registrerad för reklamskatt automatiskt i samband med att reklamskatt avskaffas.

Sammanfattning

Vi hoppas att denna text har varit lärorik och hjälpt dig besvara dina frågor kring punktskatt. Har du fler frågor eller vill ha hjälp med deklarationen? Kontakta gärna oss! Vi har lång erfarenhet av redovisning och revision och kan hjälpa ditt företag komma fram till rätt lösningar. Att få bidra till en verksamhets framgång är för oss en mycket viktig del i vårt arbete.