Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Omsättning per anställd beskriver nettoomsättningen i förhållande till antalet anställda i företaget och används för att bedöma företagets effektivitet. Ett högre värde på omsättning per anställd visar högre effektivitet i företaget. Om man vill höga värdet behöver man öka omsättningen och/eller minska antalet anställda.

Beräkning:
Omsättning per anställd = Nettoomsättning ÷ Medelantalet anställda