Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Kapitalomsättningshastighet beskriver hur effektivt ett företag använder sitt kapital i förhållande till dess omsättning. Kapitalomsättningshastighet kan användas för att göra jämförelser med tidigare år för att se utvecklingen i företaget eller göra jämförelse med andra företag i samma bransch. Ju mindre bundet kapital ett företag har desto högre kapitalomsättningshastighet har företaget.

Beräkning:
Kapitalomsättningshastigheten = Omsättning ÷ Totalt kapital