Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Fasta kostnader i ett företag förändras inte när verksamhetsvolymen ökar eller minskar. Vanliga exempel på fasta kostnader är lokalkostnader, löner för tillsvidareanställda, ränta på lån och försäkringar. En del kostnader i företaget kan anses vara halvfasta kostnader. Med det menas kostnader som normalt anses som fasta men kan öka vid större volymökning. Ett exempel på halvfasta kostnader är maskiner.