Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Bolagsstyrningsrapport ska upprättas av aktiebolag vars överlåtna värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. En bolagsstyrningsrapport kan vara en del av förvaltningsberättelsen eller en separat bilaga skild från årsredovisningen. Rapporten ska upprättas i samband med årsredovisningen. 

Om man väljer att göra en separat bolagsstyrningsrapport kan den offentliggöras antingen genom att lämna in den tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket eller genom att man publicerar den på företagets hemsida inom 6 månader efter räkenskapsårets slut. Kom ihåg att skriva i förvaltningsberättelsen på vilken hemsida som bolagsstyrningsrapporten ska publiceras.