Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

LEVERANTÖRSSKULD OCH KUNDFORDRAN

Vill du veta med mer om leverantörsskulder och kundfordringar? Kanske har du några leverantörsskulder eller kundfordringar som ligger och väntar? Om det är fallet har du kommit alldeles rätt! Vi går igenom allt ifrån vad en leverantörsskuld och kundfordran är till hur du ska göra med bokföringen. Låt oss starta med vad en leverantörsskuld är och hur det ska bokföras.

VAD INNEBÄR EN LEVERANTÖRSSKULD?

En leverantörsskuld är när ett företag har köpt en vara eller tjänst från en leverantör och man har fortfarande inte betalat. Det uppstår då en fordran hos det säljande företaget tills dess att skulden har blivit betald. Fakturan utfärdad av säljaren ska sedan betalas inom angiven tidsram. 

HUR BOKFÖR MAN EN LEVERANTÖRSSKULD?

Leverantörsskulder kan bokföras på två olika sätt och det beror på vilken bokföringsmetod som företaget använder sig av. Om företaget använder sig av faktureringsmetoden ska leverantörsfakturor bokföras när de ankommer. När man använder sig av kontantmetoden ska man istället bokföra leverantörsfakturor först vid bokslutet. Det är viktigt att man betalar leverantörsskulder inom den överenskomna tidsramen. Normalt ligger den på 30 dagar. 

VAD ÄR LEVERANTÖRSRESKONTRA?

En leverantörsreskontra är en specifikation till ett konto främst i balansräkningen. Den är till för att få en bättre överblick över olika leverantörsfakturor som har kommit in, vilka som är betalda och obetalda eller om någon faktura skulle ha förfallit. I leverantörsreskontra finns ytterligare information gällande fakturanummer, fakturadatum, belopp och specifika leverantörsnamn. Man kan även se den totala leverantörsskuld i leverantörsreskontra. I den löpande bokföringen brukar man specificerar kontona för både leverantörsskulder och kundfordringar genom att namnge dem kundreskontra och leverantörsreskontra.

VAD HÄNDER MED LEVERANTÖRSSKULDER OM FÖRETAGET GÅR I KONKURS?

Normalt sett är leverantörsskulder oprioriterade fordringar. Det innebär att leverantörsskulderna inte har någon särskild eller allmän förmånsrätt. Så när företaget går i konkurs så kommer leverantörsskulderna betalas med de pengar som blir över efter de fordringarna med förmånsrätt och kostnaderna för förvaltningen av konkursen är betalda. 

Betalningen för leverantörsskulderna skiljer sig mellan ett aktiebolag och en enskild firma. Om ett aktiebolag går i konkurs säljs bolagets tillgångar av för att betala av bolagets skulder och därefter är bolaget likviderat. Aktieägarna är då inte skyldiga att gå in och betala för skulderna om allting har skötts rätt. En enskild näringsidkare däremot kan behöva gå in med privata tillgångar för att betala av skulderna. Efter en konkurs kan en leverantör kräva att få betalt och den enskilde näringsidkare måste då betala leverantören vare sig det är med företagets eller egna privata pengar.

VAD ÄR EN KUNDFORDRAN?

En kundfordran är när ett företag har levererat en vara eller tjänst men ännu inte fått betalt av kunden. Företaget har då utfärdat en faktura vilket i normala fall ska betalas av kunden inom 30 dagar. Betalningstiden kallas för kredittid. Fordringen står kvar fram tills det att fakturan har blivit betalda och pengarna har kommit in på företagets konto. Kundfordran inkluderar även utgående moms som sedan ska betalas av kunden.

Om kunden inte kan betala för kundfordran kan det leda till kundförlust. Misstänker man att kunden inte kan betala sin faktura kallas detta för osäker kundfordran. Är säker på att kunden inte kommer att kunna betala fakturan kallas det istället för konstaterad kundförlust. Att råka ut för kundförlust är alltid problematiskt därför brukar företag ta en kreditupplysning på kunden innan man levererar varan eller tjänsten. Kreditupplysningen kommer berätta om personen/företaget har några betalningsanmärkningar och dess kreditvärdighet. 

HUR BOKFÖR MAN EN KUNDFORDRAN?

En kundfordran är en omsättningstillgång och ska bokföras inklusive moms. Vid en kundförlust bokförs kundfordran med en nedskrivning. Om företaget använder sig av fakturametoden ska kundfordringen bokföras vid två tillfällen. När fakturan har skapats ska försäljning, moms och kundfordran bokföras och sedan bokas kundfordran bort vid betalning av kunden. Skulle företaget använda sig av kontantmetoden ska man bokföra kundfordringen först vid bokslutet.

VAD ÄR KUNDRESKONTRA?

Många företag använder sig av en så kallas kundreskontra. Kundreskontra används för att få en överblick över fakturor som skickats, vilka kundfordringar som är betalda och om några fakturor har förfallit. I den löpande bokföringen är det vanligt att man specificerar kontona för kundfordringar som då kallas för kundreskontra. I kundreskontran kan man se uppgifter gällande betalningsdatum, fullständiga kontaktuppgifter och eventuell dröjsmålsränta etc.

SAMMANFATTNINGVIS

Vi hoppas att denna text har varit till hjälp och gett dig en bättre förståelse för vad en leverantörsskuld och en kundfordran är samt hur man ska bokföra respektive. Har du fler frågor angående leverantörsskulder eller kundfordran eller känner att ditt företag skulle vilja ha hjälp med redovisningen är du varmt välkommen att kontakta oss. På HQV har vi erfarna redovisningskonsulter med bred kännedom gällande olika företagsformer och branscher.