Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt. 

När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst kapital till hands och utifrån det måste fatta beslut om vilken investering som man ska satsa på. För att kunna ta ett beslut bland olika investeringar kan man använda sig av olika investeringskalkyler för att se vilket alternativ som ger bäst lönsamhet.

Nedan kommer vi gå igenom 4 grundmetoder för att räkna ut olika ekonomiska utfall för en investering.

Nuvärdesmetoden

Med nuvärdesmetoden kan du räkna ut avkastningen av en investering på sikt. Andra namn för nuvärdesmetoden är diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden. 

Metoden går ut på att alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt, kallat ett nuvärde. Beräkningen av nuvärdet sker till en vald kalkylränta. Kalkylräntan är till för att täcka kostnader för ränta och avkastningskrav.

Om nuvärdet blir positiv är investeringen lönsam. Man kan också använda metoden för olika investeringar för att se vilken investering som ger störst lönsamhet.

Pay-off-metoden

Pay-off-metoden, även kallat återbetalningsmetoden, går ut på att man räknar ut återbetalningstiden för en investering. Dvs kommer beräkningen att berätta hur lång tid det tar innan grundinvesteringen är återbetald.

Tillskillnad med nuvärdesmetoden fokuserar inte pay-off-metoden på att räkna ut lönsamheten hos en investering. Dock kan en kort återbetalningstid tyda på mer lönsamt än en lång återbetalningstid. Då du snabbare får tillbaka din grundinvestering. Pay-off-metoden kan räknas ut både med eller utan kalkylränta.

Metoden är framförallt praktisk när man vill jämföra investeringar och se vilken som återbetalar sig inom en viss tidsram.

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden är speciellt användbar när man vill jämföra olika investeringar som sträcker sig över olika tidsperioder. Precis som med nuvärdesmetoden kan man med värdet man får fram från annuitetsmetoden avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Genom att ta hänsyn till investeringens livslängd får man fram lika stora belopp, annuiteter, för varje år. Vilket är steget längre än vad man kan göra med nuvärdesmetoden.

Internräntemetoden

Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan kan man med internräntemetoden räkna ut när en investering möter avkastningskraven. Internräntan är den beräknade årliga avkastningen från investeringen och kalkylräntan är det avkastningskrav som ställs på investeringen. För att investeringen ska vara lönsam måste internräntan vara högre än kalkylräntan. 

Som tidigare metoder kan internräntemetoden användas för att jämföra olika investeringar med varandra. Dock bör man inte använda metoden när det kommer till investeringar som enbart har utbetalningar. Detta i och med att internräntemetoden fokuserar på avkastningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det flera investeringskalkyler som man kan använda sig av för att bedöma lönsamheten med en investering. Vilken metod man väljer att använda sig av beror på vilken information som man vill veta. Vill du exempelvis veta hur snabbt en investering återbetalar sig är pay-off-metoden rätt väg att gå.

Behöver ditt företag stöd gällande investeringsbeslut? Hör av dig till oss på HQV. Vi har både revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa dig. På HQV vill vi vara en långsiktig partner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Anställa personal: Detta ska du tänka på

Anställa personal är ett stort åtagande för en arbetsgivare, både sett från ett ekonomiskt, rättsligt och socialt perspektiv. Det är ett stort beslut att anställa personal och det finns en mängd lagar och regler som du behöver ha koll på och sätta dig in i. För en...

Digitalisering av företag

Dagens snabbföränderliga och digitala värld gör att fler och fler företag inser vikten av att digitalisera processer eller delar av verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kan kännas...

Bostadsrättslagen 2023

Bostadsrättslagen genomgick ändringar den 1 januari 2023. Lagändringarna ämnar att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt. I denna blogg listar vi en del av de viktiga förändringarna som skett i lagen som föreningar kan behöva anpassa sina stadgar...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM