Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt. 

När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst kapital till hands och utifrån det måste fatta beslut om vilken investering som man ska satsa på. För att kunna ta ett beslut bland olika investeringar kan man använda sig av olika investeringskalkyler för att se vilket alternativ som ger bäst lönsamhet.

Nedan kommer vi gå igenom 4 grundmetoder för att räkna ut olika ekonomiska utfall för en investering.

Nuvärdesmetoden

Med nuvärdesmetoden kan du räkna ut avkastningen av en investering på sikt. Andra namn för nuvärdesmetoden är diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden. 

Metoden går ut på att alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt, kallat ett nuvärde. Beräkningen av nuvärdet sker till en vald kalkylränta. Kalkylräntan är till för att täcka kostnader för ränta och avkastningskrav.

Om nuvärdet blir positiv är investeringen lönsam. Man kan också använda metoden för olika investeringar för att se vilken investering som ger störst lönsamhet.

Pay-off-metoden

Pay-off-metoden, även kallat återbetalningsmetoden, går ut på att man räknar ut återbetalningstiden för en investering. Dvs kommer beräkningen att berätta hur lång tid det tar innan grundinvesteringen är återbetald.

Tillskillnad med nuvärdesmetoden fokuserar inte pay-off-metoden på att räkna ut lönsamheten hos en investering. Dock kan en kort återbetalningstid tyda på mer lönsamt än en lång återbetalningstid. Då du snabbare får tillbaka din grundinvestering. Pay-off-metoden kan räknas ut både med eller utan kalkylränta.

Metoden är framförallt praktisk när man vill jämföra investeringar och se vilken som återbetalar sig inom en viss tidsram.

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden är speciellt användbar när man vill jämföra olika investeringar som sträcker sig över olika tidsperioder. Precis som med nuvärdesmetoden kan man med värdet man får fram från annuitetsmetoden avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Genom att ta hänsyn till investeringens livslängd får man fram lika stora belopp, annuiteter, för varje år. Vilket är steget längre än vad man kan göra med nuvärdesmetoden.

Internräntemetoden

Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan kan man med internräntemetoden räkna ut när en investering möter avkastningskraven. Internräntan är den beräknade årliga avkastningen från investeringen och kalkylräntan är det avkastningskrav som ställs på investeringen. För att investeringen ska vara lönsam måste internräntan vara högre än kalkylräntan. 

Som tidigare metoder kan internräntemetoden användas för att jämföra olika investeringar med varandra. Dock bör man inte använda metoden när det kommer till investeringar som enbart har utbetalningar. Detta i och med att internräntemetoden fokuserar på avkastningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det flera investeringskalkyler som man kan använda sig av för att bedöma lönsamheten med en investering. Vilken metod man väljer att använda sig av beror på vilken information som man vill veta. Vill du exempelvis veta hur snabbt en investering återbetalar sig är pay-off-metoden rätt väg att gå.

Behöver ditt företag stöd gällande investeringsbeslut? Hör av dig till oss på HQV. Vi har både revisorer och redovisningskonsulter som kan hjälpa dig. På HQV vill vi vara en långsiktig partner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM