Alla företag har i stort sett någon slags inventarie. Det kan exempelvis vara möbler, datorer eller bilar. I denna blogg kommer vi reda ut skillnaden mellan förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar. Vi förklarar även vad du ska tänka på om du planerar att sälja dina inventarier.

Vad är inventarier?

Inventarier är tillgångar som har köpts in till företaget för att användas av verksamheten. När du köper in inventarier ska det göras avdrag för kostnaden.  Vilket typ av avdrag du ska göra beror på vilken typ av tillgång du har köpt in. Det finns nämligen två olika typer av inventarier, det ena är förbrukningsinventarier och det andra är anläggningstillgångar. Nedan kommer vi förklara närmare skillnaden mellan de två. Här kommer några konkreta exempel på inventarier i ett företag.

Exempel på inventarier:

  • Maskiner
  • Arbetsredskap
  • Bilar och fordon
  • Möbler
  • Elektronik

Förbrukningsinventarie

För att en inventarie ska klassas som förbrukningsinventarie behöver den uppfylla två krav. Dessa två krav är att den är av mindre värde, ett halvt prisbasbelopp exklusive moms, samt att inventariens livslängd beräknas vara kortare än 3 år. Eftersom livslängden på en förbrukningsinventarie är kortare än 3 år behöver den inte skrivas av, utan hela beloppet kan tas upp som en kostnad direkt vid köpet.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar som anses ha en ekonomisk livslängd på mer än 3 år ska man göra avskrivningar på. Antingen med restvärdeavskrivning eller räkenskaplig avskrivning. Genom att skriva av kostnaden på flera år blir utgiften inte lika påtaglig på årets vinstutdelning. Varje år gör företaget sedan avdrag tills inventarierna är avskrivna helt och inte längre är en utgift i företaget. Kom ihåg att detta inte påverkar betalningen av inventariet utan bara fördelar upp summan i kommande räkenskapsår.

Skillnaden mellan inventarie och lagertillgång

När det kommer till inventarier är det många som blandar ihop det med lagertillgångar. Som nämnt innan är syftet med inventarier att använda det i verksamheten. Till exempel om du behöver hyllor, möbler eller maskiner. Förbrukningsinventarier kan vara mindre saker som köps in och förbrukas snabbt, det kan till exempel vara handskar som används på en byggfirma. Lager är däremot avsedda för omsättning. Det vill säga osålda varor som har köpts in i företaget och förvaras där till de säljs till kunder.

Kan man sälja inventarier?

När du inte längre har användning för inventarier i ett företag kan dessa säljas. När du väljer att sälja inventarier finns det några saker du bör tänka på. Det första du behöver tänka på är vem som ska köpa företagets inventarier och till vilket pris. Du kan själv köpa företagets inventarier. Det är viktigt bara att du ser till att värderingen av inventarierna är korrekta om du planerar att sälja till dig själv eller en närstående. Du kan alltså inte sälja till dig själv en inventarie där priset inte är marknadsmässigt.

En förekommande inventarie som många vill sälja är bilar. Det är viktigt att du får bilen värderad av en bilhandlare eller att du jämför med liknande begagnade bilar när du sätter priset. Om det inte finns liknande bilar får du utgå från inköpspriset och sedan göra avdrag för slitage och ålder. Om du har köpt in inventariet med moms ska du i regel lägga på moms vid försäljning. Vid försäljning av bilar ska det ske utan moms.

Sammanfattning

Inventarier är till för att förbrukas i verksamheten. Exempel på förekommande inventarier hos företag är kontorsmaterial och möbler. Bilar är också inventarier och det förekommer ofta att företag väljer att sälja bilarna vidare efter de är avskrivna. Väljer man att sälja inventarier vidare är det viktigt att man sätter ett marknadsmässigt pris.

Har du flera frågor gällande inventarier eller behöver ditt företag hjälp med bokföringen? Kontakta oss på HQV! Våra redovisningsekonomer har lång erfarenhet av att hjälpa företag med löpande bokföring och att effektivisera ekonomiska system. Fyll i formuläret nedan så kan vi berätta mer!

Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

Scenarioplanering

Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som...

Cirkulär ekonomi

Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

Hur fungerar personaloptioner?

För att rekrytera, motivera och behålla anställda finns det olika belöningsprogram, incitamentsprogram, som företag kan erbjuda. Ett av dessa belöningsprogram är personaloptioner som vänder sig främst mot mindre företag som inte har möjlighet att erbjuda...

Vad är likviditet?

Hur ser in- och utbetalningarna i ditt företag ut månad för månad? Att hålla koll på företagets ekonomi är extra viktigt nu när vi går mot tuffare ekonomiska tider. I denna blogg kommer vi lägga fokus på likviditet, ett företags förmåga att betala sina kortsiktiga...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM