Alla företag har i stort sett någon slags inventarie. Det kan exempelvis vara möbler, datorer eller bilar. I denna blogg kommer vi reda ut skillnaden mellan förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar. Vi förklarar även vad du ska tänka på om du planerar att sälja dina inventarier.

Vad är inventarier?

Inventarier är tillgångar som har köpts in till företaget för att användas av verksamheten. När du köper in inventarier ska det göras avdrag för kostnaden.  Vilket typ av avdrag du ska göra beror på vilken typ av tillgång du har köpt in. Det finns nämligen två olika typer av inventarier, det ena är förbrukningsinventarier och det andra är anläggningstillgångar. Nedan kommer vi förklara närmare skillnaden mellan de två. Här kommer några konkreta exempel på inventarier i ett företag.

Exempel på inventarier:

  • Maskiner
  • Arbetsredskap
  • Bilar och fordon
  • Möbler
  • Elektronik

Förbrukningsinventarie

För att en inventarie ska klassas som förbrukningsinventarie behöver den uppfylla två krav. Dessa två krav är att den är av mindre värde, ett halvt prisbasbelopp exklusive moms, samt att inventariens livslängd beräknas vara kortare än 3 år. Eftersom livslängden på en förbrukningsinventarie är kortare än 3 år behöver den inte skrivas av, utan hela beloppet kan tas upp som en kostnad direkt vid köpet.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar som anses ha en ekonomisk livslängd på mer än 3 år ska man göra avskrivningar på. Antingen med restvärdeavskrivning eller räkenskaplig avskrivning. Genom att skriva av kostnaden på flera år blir utgiften inte lika påtaglig på årets vinstutdelning. Varje år gör företaget sedan avdrag tills inventarierna är avskrivna helt och inte längre är en utgift i företaget. Kom ihåg att detta inte påverkar betalningen av inventariet utan bara fördelar upp summan i kommande räkenskapsår.

Skillnaden mellan inventarie och lagertillgång

När det kommer till inventarier är det många som blandar ihop det med lagertillgångar. Som nämnt innan är syftet med inventarier att använda det i verksamheten. Till exempel om du behöver hyllor, möbler eller maskiner. Förbrukningsinventarier kan vara mindre saker som köps in och förbrukas snabbt, det kan till exempel vara handskar som används på en byggfirma. Lager är däremot avsedda för omsättning. Det vill säga osålda varor som har köpts in i företaget och förvaras där till de säljs till kunder.

Kan man sälja inventarier?

När du inte längre har användning för inventarier i ett företag kan dessa säljas. När du väljer att sälja inventarier finns det några saker du bör tänka på. Det första du behöver tänka på är vem som ska köpa företagets inventarier och till vilket pris. Du kan själv köpa företagets inventarier. Det är viktigt bara att du ser till att värderingen av inventarierna är korrekta om du planerar att sälja till dig själv eller en närstående. Du kan alltså inte sälja till dig själv en inventarie där priset inte är marknadsmässigt.

En förekommande inventarie som många vill sälja är bilar. Det är viktigt att du får bilen värderad av en bilhandlare eller att du jämför med liknande begagnade bilar när du sätter priset. Om det inte finns liknande bilar får du utgå från inköpspriset och sedan göra avdrag för slitage och ålder. Om du har köpt in inventariet med moms ska du i regel lägga på moms vid försäljning. Vid försäljning av bilar ska det ske utan moms.

Sammanfattning

Inventarier är till för att förbrukas i verksamheten. Exempel på förekommande inventarier hos företag är kontorsmaterial och möbler. Bilar är också inventarier och det förekommer ofta att företag väljer att sälja bilarna vidare efter de är avskrivna. Väljer man att sälja inventarier vidare är det viktigt att man sätter ett marknadsmässigt pris.

Har du flera frågor gällande inventarier eller behöver ditt företag hjälp med bokföringen? Kontakta oss på HQV! Våra redovisningsekonomer har lång erfarenhet av att hjälpa företag med löpande bokföring och att effektivisera ekonomiska system. Fyll i formuläret nedan så kan vi berätta mer!

Hyra kontor av sig själv – det här gäller

Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara...

Verklig huvudman i företag och föreningar

Vem är verklig huvudman? Om man driver ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse m.m. ska man anmäla en verklig huvudman till bolagsverket. I denna blogg kommer vi reda ut vad en verklig huvudman är samt hur du tar reda på vem...

Sjuklön – Så räknar du

Vad händer när en anställd sjukanmäler sig? Och har man som arbetsgivare rätt att ta ut sjuklön? När en anställd anmäler sig sjuk har hen rätt till sjuklön som ska under de första 14 dagarna betalas ut av dig som arbetsgivare. Därefter går det över till sjukpenning...

Crowdfunding – Allt du behöver veta

Tack vare webbsajter som Kickstarter och Indiegogo kan du nu snabbt få finansiering till ditt projekt eller företag utan att behöva ringa runt och be om investeringar. Crowdfunding är en modern metod där investerare kan gå in med kapital för stötta ett projekt eller...

Investeringskalkyler du behöver hålla koll på

Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt.  När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst...

Hållbarhetsredovisning – Upprätta hållbarhetsrapport

Idag finns det lagkrav för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa sitt arbete kring hållbar utveckling. Men hållbarhetsredovisning är inte bara bra för stora företag utan kan även vara ett viktigt verktyg för mindre företag för att skapa...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM