Vad händer när en anställd sjukanmäler sig? Och har man som arbetsgivare rätt att ta ut sjuklön? När en anställd anmäler sig sjuk har hen rätt till sjuklön som ska under de första 14 dagarna betalas ut av dig som arbetsgivare. Därefter går det över till sjukpenning som ska ansökas om hos Försäkringskassan av den anställde. 

I denna blogg kommer vi gå igenom flera olika räkneexempel för att ta fram sjuklön och karensavdrag för sjukfrånvaro. Vi kommer även gå igenom vem som har rätt till sjuklön och vad som händer om man höga sjuklönekostnader i företaget. Låt oss starta med att gå igenom vad sjuklön är samt när man behöver ha ett läkarintyg för att fortsätta att få sjuklön utbetalat.

Vad är sjuklön?

Sjuklön ska du som arbetsgivare betala ut till dina anställda vid sjukanmälan. Sjuklönen är 80% av den anställdes lön och andra förmåner. Som högst behöver du betala sjuklön i 14 dagar. Från sjuklönen ska du även göra ett karensavdrag. Karensavdraget ska vara 20% av den sjuklön som beräknas betalas ut till den anställde under en genomsnittlig vecka. 

Därefter är det försäkringskassan som betalar ut sjukpenning till den anställde om hen är sjuk längre. För att få sjukpenning från försäkringskassan måste den anställde ansöka om det.

Läkarintyg vid sjukanmälan

Om en anställd är sjuk i mer än 7 dagar måste hen styrka med ett läkarintyg som förklarar att den anställdes arbetsförmåga är nedsatt pga sjukdom. Det kan vara ett intyg både från en läkare eller en tandläkare. I vissa fall kan kollektivavtal bestämma att den anställde måste ge läkarintyg tidigare för att förklara om sjukdomen. Intygar inte den anställde med ett läkarintyg efter 7 dagar har man rätt att neka sjuklön.

Vem kan få sjuklön?

En anställd har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden om anställning är längre än 1 månad. Skulle anställningstiden vara avtalad att vara kortare än 1 månad måste den anställde ha jobbat 14 kalenderdagar i följd innan hen har rätt till sjuklön. Ytterligare måste den anställde anmäla sin sjukfrånvaro till sin arbetsgivare för att få sjuklön. Hur anmälan går till finns det inga riktlinjer kring utan bestäms på varje företag.

Du som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har inte rätt till sjuklön eftersom du inte är anställd i företaget. Det du istället får göra är att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Detta kan du göra direkt under den första sjukdagen. Driver du däremot ett aktiebolag räknas du som anställd och kan få samma sjuklön som andra anställda i företaget.

  Räkneexempel på sjuklön och karensavdrag

   

  Formel för sjuklön

  0,8 x timlön

  Formel för karensdag

  0,2 x veckoersättning i sjuklön

   

  Räkneexempel på heltid

  Lön: 135 kr/timmen

  Arbetstid veckovis: 40 timmar

  Sjuklön: 0,8 x 135 = 108 kr/timmen

  Veckoersättning i sjuklön: 108 x 40 = 4 320 kr

  Karensdag: 0,2 x 4 320 = 864 kr

   

  Räkneexempel på deltid

  Lön: 135 kr/timmen

  Arbetstid veckovis: 30 timmar

  Sjuklön: 0,8 x 135 = 108 kr/timmen

  Veckoersättning i sjuklön: 108 x 30 = 3 240 kr

  Karensdag: 0,2 x 4 320 = 648 kr

  Samma räknemetod kan användas vid anställda som jobbar oregelbundet enligt schema. Det man får göra då är att först räkna samman hur många timmar det blir i veckan och vad sjuklönen blir på den anställdes timlön. Utifrån det får man sedan räkna ut karensdagen. Därefter får man räkna ut hur mycket som ska  betalas ut i sjuklön för den tid som missats minus karensavdraget.

  Om det inte finns ett fast schema att gå efter ska man titta historiskt hur den anställde har arbetat och göra beräkningar utifrån det. Gå en månad tillbaka i tiden för att ta fram i snitt hur många timmar som arbetas varje vecka. Därifrån kan du ta fram veckoersättning i sjuklön och även karensavdrag.

  Höga sjuklönekostnader

  I Sverige finns det ett skydd för arbetsgivare mot höga sjuklönekostnader. Om sjuklönekostnaderna överstiger en viss nivå får arbetsgivare ersättning för kostnaderna. Syftet med detta skydd och ersättning som betalas ut till arbetsgivare är att företag ska våga anställa personal. Detta gäller framförallt mindre eller nystartade företag som kan få problem ekonomiska problem vid mycket sjukfrånvaro i verksamheten.

  Som arbetsgivare behöver du inte ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader. Detta sker automatiskt när du lämnar in din arbetsgivardeklaration med sjuklönekostnaderna varje månad. Skatteverket meddelar sedan Försäkringskassan om sjuklönekostnaderna och Försäkringskassan tar sedan ett beslut om ersättning ska delas ut eller inte. Utbetalningen av ersättningen sker till ditt skattekonto på Skatteverket. Från skattekontot kan du sedan begära utbetalning eller låta pengarna finnas kvar på kontot för att täcka avgifter och skatter.

  Revisor räknar på sjuklön

  Bidrag till anpassning och hjälpmedel

  Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga eller anpassa arbetsplatsen så att en anställd kan komma tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning. Maximalt kan man få ett bidrag på 10 000 kr för varje insats som görs per anställd på arbetsplatsen. Bidraget ska täcka halva kostnaden av det arbete som gjorts för att underlätta den sjukskrivne att återgå till arbetet. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

  Sammanfattning

  Sjuklön kan betalas ut både till anställda och personer som driver aktiebolag. Driver man däremot enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag ska man vända sig till Försäkringskassan direkt för att ansöka om sjukpenning. Driver man ett företag och har hög sjukfrånvaro med stora sjuklönekostnader kan man komma att få ersättning av Försäkringskassan. Denna ersättning är till för att skydda företag mot ekonomiska risker som kan uppstå. 

  Har du fler frågor gällande sjuklön eller behöver hjälp med bokföringen i ditt företag? Tveka inte på att höra av dig till oss på HQV! Våra redovisningsekonomer har bred erfarenhet av löpande bokföring och kan hjälpa dig med ekonomirelaterade frågor.

  Hyra kontor av sig själv – det här gäller

  Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara...

  Verklig huvudman i företag och föreningar

  Vem är verklig huvudman? Om man driver ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse m.m. ska man anmäla en verklig huvudman till bolagsverket. I denna blogg kommer vi reda ut vad en verklig huvudman är samt hur du tar reda på vem...

  Vad är inventarier?

  Alla företag har i stort sett någon slags inventarie. Det kan exempelvis vara möbler, datorer eller bilar. I denna blogg kommer vi reda ut skillnaden mellan förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar. Vi förklarar även vad du ska tänka på om du planerar att...

  Crowdfunding – Allt du behöver veta

  Tack vare webbsajter som Kickstarter och Indiegogo kan du nu snabbt få finansiering till ditt projekt eller företag utan att behöva ringa runt och be om investeringar. Crowdfunding är en modern metod där investerare kan gå in med kapital för stötta ett projekt eller...

  Investeringskalkyler du behöver hålla koll på

  Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt.  När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst...

  Hållbarhetsredovisning – Upprätta hållbarhetsrapport

  Idag finns det lagkrav för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa sitt arbete kring hållbar utveckling. Men hållbarhetsredovisning är inte bara bra för stora företag utan kan även vara ett viktigt verktyg för mindre företag för att skapa...

  Kontakta oss

  Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter

  Telefon

  08-515 171 80

  Email

  info@hqvsthlm.se

  Besöksadress & postadress:

  Linnégatan 26, (4 tr.)
  114 47 STOCKHOLM