Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad händer när en anställd sjukanmäler sig? Och har man som arbetsgivare rätt att ta ut sjuklön? När en anställd anmäler sig sjuk har hen rätt till sjuklön som ska under de första 14 dagarna betalas ut av dig som arbetsgivare. Därefter går det över till sjukpenning som ska ansökas om hos Försäkringskassan av den anställde. 

I denna blogg kommer vi gå igenom flera olika räkneexempel för att ta fram sjuklön och karensavdrag för sjukfrånvaro. Vi kommer även gå igenom vem som har rätt till sjuklön och vad som händer om man höga sjuklönekostnader i företaget. Låt oss starta med att gå igenom vad sjuklön är samt när man behöver ha ett läkarintyg för att fortsätta att få sjuklön utbetalat.

Vad är sjuklön?

Sjuklön ska du som arbetsgivare betala ut till dina anställda vid sjukanmälan. Sjuklönen är 80% av den anställdes lön och andra förmåner. Som högst behöver du betala sjuklön i 14 dagar. Från sjuklönen ska du även göra ett karensavdrag. Karensavdraget ska vara 20% av den sjuklön som beräknas betalas ut till den anställde under en genomsnittlig vecka. 

Därefter är det försäkringskassan som betalar ut sjukpenning till den anställde om hen är sjuk längre. För att få sjukpenning från försäkringskassan måste den anställde ansöka om det.

Läkarintyg vid sjukanmälan

Om en anställd är sjuk i mer än 7 dagar måste hen styrka med ett läkarintyg som förklarar att den anställdes arbetsförmåga är nedsatt pga sjukdom. Det kan vara ett intyg både från en läkare eller en tandläkare. I vissa fall kan kollektivavtal bestämma att den anställde måste ge läkarintyg tidigare för att förklara om sjukdomen. Intygar inte den anställde med ett läkarintyg efter 7 dagar har man rätt att neka sjuklön.

Vem kan få sjuklön?

En anställd har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden om anställning är längre än 1 månad. Skulle anställningstiden vara avtalad att vara kortare än 1 månad måste den anställde ha jobbat 14 kalenderdagar i följd innan hen har rätt till sjuklön. Ytterligare måste den anställde anmäla sin sjukfrånvaro till sin arbetsgivare för att få sjuklön. Hur anmälan går till finns det inga riktlinjer kring utan bestäms på varje företag.

Du som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har inte rätt till sjuklön eftersom du inte är anställd i företaget. Det du istället får göra är att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Detta kan du göra direkt under den första sjukdagen. Driver du däremot ett aktiebolag räknas du som anställd och kan få samma sjuklön som andra anställda i företaget.

  Räkneexempel på sjuklön och karensavdrag

   

  Formel för sjuklön

  0,8 x timlön

  Formel för karensdag

  0,2 x veckoersättning i sjuklön

   

  Räkneexempel på heltid

  Lön: 135 kr/timmen

  Arbetstid veckovis: 40 timmar

  Sjuklön: 0,8 x 135 = 108 kr/timmen

  Veckoersättning i sjuklön: 108 x 40 = 4 320 kr

  Karensdag: 0,2 x 4 320 = 864 kr

   

  Räkneexempel på deltid

  Lön: 135 kr/timmen

  Arbetstid veckovis: 30 timmar

  Sjuklön: 0,8 x 135 = 108 kr/timmen

  Veckoersättning i sjuklön: 108 x 30 = 3 240 kr

  Karensdag: 0,2 x 4 320 = 648 kr

  Samma räknemetod kan användas vid anställda som jobbar oregelbundet enligt schema. Det man får göra då är att först räkna samman hur många timmar det blir i veckan och vad sjuklönen blir på den anställdes timlön. Utifrån det får man sedan räkna ut karensdagen. Därefter får man räkna ut hur mycket som ska  betalas ut i sjuklön för den tid som missats minus karensavdraget.

  Om det inte finns ett fast schema att gå efter ska man titta historiskt hur den anställde har arbetat och göra beräkningar utifrån det. Gå en månad tillbaka i tiden för att ta fram i snitt hur många timmar som arbetas varje vecka. Därifrån kan du ta fram veckoersättning i sjuklön och även karensavdrag.

  Höga sjuklönekostnader

  I Sverige finns det ett skydd för arbetsgivare mot höga sjuklönekostnader. Om sjuklönekostnaderna överstiger en viss nivå får arbetsgivare ersättning för kostnaderna. Syftet med detta skydd och ersättning som betalas ut till arbetsgivare är att företag ska våga anställa personal. Detta gäller framförallt mindre eller nystartade företag som kan få problem ekonomiska problem vid mycket sjukfrånvaro i verksamheten.

  Som arbetsgivare behöver du inte ansöka om ersättning för höga sjuklönekostnader. Detta sker automatiskt när du lämnar in din arbetsgivardeklaration med sjuklönekostnaderna varje månad. Skatteverket meddelar sedan Försäkringskassan om sjuklönekostnaderna och Försäkringskassan tar sedan ett beslut om ersättning ska delas ut eller inte. Utbetalningen av ersättningen sker till ditt skattekonto på Skatteverket. Från skattekontot kan du sedan begära utbetalning eller låta pengarna finnas kvar på kontot för att täcka avgifter och skatter.

  Revisor räknar på sjuklön

  Bidrag till anpassning och hjälpmedel

  Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga eller anpassa arbetsplatsen så att en anställd kan komma tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning. Maximalt kan man få ett bidrag på 10 000 kr för varje insats som görs per anställd på arbetsplatsen. Bidraget ska täcka halva kostnaden av det arbete som gjorts för att underlätta den sjukskrivne att återgå till arbetet. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

  Sammanfattning

  Sjuklön kan betalas ut både till anställda och personer som driver aktiebolag. Driver man däremot enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag ska man vända sig till Försäkringskassan direkt för att ansöka om sjukpenning. Driver man ett företag och har hög sjukfrånvaro med stora sjuklönekostnader kan man komma att få ersättning av Försäkringskassan. Denna ersättning är till för att skydda företag mot ekonomiska risker som kan uppstå. 

  Har du fler frågor gällande sjuklön eller behöver hjälp med bokföringen i ditt företag? Tveka inte på att höra av dig till oss på HQV! Våra redovisningsekonomer har bred erfarenhet av löpande bokföring och kan hjälpa dig med ekonomirelaterade frågor.

  Vad kostar en anställd?

  Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

  Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

  Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

  Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

  I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

  Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

  Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

  Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

  Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

  Så hanterar du en bluffaktura

  Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

  Kontakta oss

  Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter

  Telefon

  08-515 171 80

  Email

  info@hqvsthlm.se

  Besöksadress & postadress:

  Linnégatan 48A, (1 tr.)
  114 54 STOCKHOLM