Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara möjligt. I denna blogg kommer vi reda ut vad som gäller för dig som driver enskild firma och vad som gäller om man driver aktiebolag när du vill hyra kontor eller lokal i din privata bostad.

För dig som driver enskild firma

Som nämnt innan skiljer det sig mellan att hyra kontor av sig själv om man driver enskild firma jämfört med aktiebolag. Har du en enskild firma och jobbar hemifrån finns det två olika sätt att välja för att dra av kostnaderna.

Schablonavdrag

Det ena sättet är att du får göra ett schablonavdrag på hyran av kontoret/lokalen. Men för att få göra detta måste du uppfylla ett krav. Detta krav är att du jobbar minst 800 timmar på ett år i bostaden som du använder som kontor/lokal för din enskilda verksamhet. Schablonavdraget ser olika ut beroende på vilken boendeform det handlar om. För en fastighet som ägs av dig eller din make är schablonavdraget 2 000 kr per år. Är det en hyresrätt eller bostadsrätt ligger schablonavdraget på det dubbla, 4 000 kr per år.

Hyra del av boendet

Om du inte väljer schablonmetoden kan du istället dra av en del av utgiften för utrymmet du hyr i bostaden och eventuella avgifter som el, vatten och värme. Om du väljer detta är det flera saker du måste tänka på. Det främsta kravet är att bostaden är särskilt inrättad, vilket betyder att det är en egen del och inte en plats av bostaden som du bor på. Dvs den är enbart avsedd för verksamheten och att det inte finns några möbler som avser ditt privata boende. Till exempel soffa, säng, matbord etc. 

Det du måste göra näst är att räkna ut hur stor del du kan dra av från din hyra. Hur stor del som får dras av beror på hur stort utrymmet är som används för verksamheten. Är det till exempel 10 kvm av 100 kvm ska 10% av bostadens hyra vara avdragbar. Detsamma gäller för kostnader relaterade till värme, vatten och el. Reparationer på utrymmet som används kan också vara avdragbara så länge det inte är värdeökande reparationer/renovering.

Näringsfastighet

Bedrivs verksamheten i mer än 50% av bostaden blir fastigheten istället en näringsfastighet. Då kan alla avgifter som el, avlopp, värme, reparationer mm dras av. Ditt boende blir då en bostadsförmån som du får skatta för utifrån en marknadsmässig hyra.

För dig som har aktiebolag

Om du bedriver ett aktiebolag och jobbar hemifrån kan du låta bolaget betala en del av hyran. Men precis som för dig som driver enskild firma finns det flera regler att följa för att skatteverket ska godkänna det. Det första som måste ske är att man sätter en marknadsmässig hyra för kontoret/lokalen som man använder. Gör man inte det och sätter för hög hyra kallas det för överhyra. Vilket betyder att du kommer beskattas som lön på det överskjutande beloppet.

Det andra som måste ses över är om man redan har en lokal eller inte till verksamheten. Du är inte tillåten att hyra ut ett rum till dig själv i din egna bostad om behovet inte finns i verksamheten. Exempelvis skulle en frisör som har en salong där hen klipper kunna hyra ett rum i sin egen bostad för att sköta administrationen om sånt utrymme inte finns på salongen. Rummet behöver även vara särskilt avgränsat och inte vara en del av den privata bostaden. Syftet får endast vara att använda rummet för verksamheten och inget annat. Till exempel ett garage, förråd eller avgränsat rum.

Kvinna som arbetar hemifrån

Det tredje som måste göras är att skriva ett hyresavtal mellan dig själv som privatperson och bolaget (juridisk person). På så vis blir det som ett hyresavtal mellan två helt skilda personer. Om du äger bostaden tillsamman med någon annan måste båda vara med på hyreskontraktet för att det ska anses vara inkomst av kapital och inte inkomst av tjänst. I hyresavtalet måste det framgå hur stort utrymme som hyrs och vad den marknadsmässiga hyran är.

Avdrag för hyran

Bolaget kommer sedan att få göra avdrag för hela hyran. Du som privatperson kommer räknas som hyresvärd och kapitalbeskattas för hyran med 30%. Intäkter som du får in från att hyra ut kontoret/lokalen i bostaden måste sedan deklareras i din privata deklaration. I deklarationen kan du få göra avdrag för ökade kostnader kring till exempel el, vatten eller uppvärmning. Det brukar vanligtvis ligga runt 1 000 – 3 000 kr per år.

Sammanfattning

Att hyra kontor eller lokal av sig själv medför sina utmaningar när det kommer till regler och krav men är fullt möjligt. Vi hoppas att denna blogg har gett dig bättre förståelse kring vad som gäller om man driver enskild firma och vad som gäller om man driver aktiebolag. Har du fler frågor gällande att hyra kontor/lokal är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV.

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Anställa personal: Detta ska du tänka på

Anställa personal är ett stort åtagande för en arbetsgivare, både sett från ett ekonomiskt, rättsligt och socialt perspektiv. Det är ett stort beslut att anställa personal och det finns en mängd lagar och regler som du behöver ha koll på och sätta dig in i. För en...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM