Vem är verklig huvudman? Om man driver ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse m.m. ska man anmäla en verklig huvudman till bolagsverket. I denna blogg kommer vi reda ut vad en verklig huvudman är samt hur du tar reda på vem som är verklig huvudman. Vi kommer även gå igenom hur du anmäler en verklig huvudman till ditt företag eller förening.

Vad är en verklig huvudman?

Verklig huvudman är den person eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller stiftelse m.m. ytterst. Det kan också vara en eller flera personer som tjänar på att andra agerar i verksamheten åt dem. Sedan 2017 har det införts en ny lag i Sverige att alla företag eller föreningar som kräver verklig huvudman måste anmäla det till Bolagsverket.

Syftet med att införa att alla berörda företag och föreningar måste registrera en verklig huvudman är för att polis och myndigheter ska kunna använda registret för att ta reda på vem som äger/kontrollerar ett företag. Informationen kan sedan användas för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt.

Hur tar man reda på om det finns en verklig huvudman i verksamheten?

Det är er uppgift att ta reda på om det finns någon verklig huvudman i bolaget. Ett sätt för att ta reda på om det finns någon verklig huvudman redan registrerad hos Bolagsverket är att kolla i deras register. Här kan du logga in hos Bolagsverket för att söka i registret.

Om det inte finns någon registrerad verklig huvudman måste man undersöka vem/vilka som har ytterst kontroll eller ägarskap samt i vilken omfattning det är. Man kan även komma fram till att det inte finns någon verklig huvudman i verksamheten. Här kommer två exempel framtagna av Bolagsverket på personer som kan vara verklig huvudman i ett bolag eller en förening:

 

 1. Personen har mer än 25% av rösterna i bolaget/föreningen. Detta kan vara antingen genom aktier, andelar eller medlemskap.

   

 2. Ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av alla styrelseledamöter/befattningshavare.

   

Ytterligare kan det finns bestämmelser eller avtal i stadgarna eller bolagsordningen om vem som är verklig huvudman i företaget eller föreningen.

Regler kring närstående

När det kommer till närstående ska allas kontroll räknas samman i en förening eller ett företag. Som närstående räknas maka/make/registrerad partner/föräldrar/barn samt deras makar/sambo/registrerade partner. Om de närståendes kontroll är ytterst i företaget eller föreningen blir alla verklig huvudman. Skulle företaget komma fram till sedan att endast en av dem har den yttersta kontrollen blir den personen verklig huvudman.

  Ägare av fler företag

  En person kan vara verklig huvudman i flera bolag om hen äger/kontrollera flera bolagen/föreningarna ytterst. Äger du exempelvis mer än 25% av aktierna i två olika bolag kan du vara verklig huvudman i båda om du anses har ytterst kontroll eller ägandeskap.

   Bolag/föreningar som inte behöver registrera verklig huvudman:

    

   • Enskild näringsidkare
   • Aktiebolag och dess dotterbolag som är börsnoterade
   • Konkursbon
   • Dödsbon
   • Enkla bolag
   • Ideella föreningar
   • Staten, landsting och kommuner
   Glada medarbetare på en arbetsplats som pekar tummen upp

   Vart anmäler man verklig huvudman?

   På Bolagsverket e-tjänst kan du anmäla verklig huvudman för ditt bolag, ekonomisk förening eller stiftelse. Det första du måste göra är att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Nästa steg är att ta reda på om det redan finns en verklig huvudman eller inte sedan tidigare. När du har gjort det loggar du in och anmäler uppgifterna om den verkliga huvudmannen och betalar en avgift på 250 kr. Sedan är det klart!

   Om det sker förändringar i företaget/föreningen ska det även göras en anmälan till Bolagsverkets register. I anmälan ska de nya uppgifterna framgå så att rätt information finns samlat i registrerat.

   Sammanfattning

   Sedan 2017 har det varit obligatoriskt att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Även om man kommer fram till att det inte finns någon verklig huvudman så ska detta anmälas. Syftet med att anmäla verklig huvudman i företag och föreningar är att polis och myndigheter ska kunna använda registret för att motverka penningtvätt och finansiell terrorism.

   Vi hoppas att denna text har gett dig mer klarhet kring verklig huvudman och hur man anmäler en/flera till Bolagsverket. Vid fler frågor gällande ämnet vänligen kontakta oss på HQV!

   Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

   Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

   Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

   I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

   Scenarioplanering

   Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som...

   Cirkulär ekonomi

   Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

   Hur fungerar personaloptioner?

   För att rekrytera, motivera och behålla anställda finns det olika belöningsprogram, incitamentsprogram, som företag kan erbjuda. Ett av dessa belöningsprogram är personaloptioner som vänder sig främst mot mindre företag som inte har möjlighet att erbjuda...

   Vad är likviditet?

   Hur ser in- och utbetalningarna i ditt företag ut månad för månad? Att hålla koll på företagets ekonomi är extra viktigt nu när vi går mot tuffare ekonomiska tider. I denna blogg kommer vi lägga fokus på likviditet, ett företags förmåga att betala sina kortsiktiga...

   Kontakta oss

   Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

   Kontaktuppgifter

   Telefon

   08-515 171 80

   Email

   info@hqvsthlm.se

   Besöksadress & postadress:

   Linnégatan 26, (4 tr.)
   114 47 STOCKHOLM