Vem är verklig huvudman? Om man driver ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller stiftelse m.m. ska man anmäla en verklig huvudman till bolagsverket. I denna blogg kommer vi reda ut vad en verklig huvudman är samt hur du tar reda på vem som är verklig huvudman. Vi kommer även gå igenom hur du anmäler en verklig huvudman till ditt företag eller förening.

Vad är en verklig huvudman?

Verklig huvudman är den person eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller stiftelse m.m. ytterst. Det kan också vara en eller flera personer som tjänar på att andra agerar i verksamheten åt dem. Sedan 2017 har det införts en ny lag i Sverige att alla företag eller föreningar som kräver verklig huvudman måste anmäla det till Bolagsverket.

Syftet med att införa att alla berörda företag och föreningar måste registrera en verklig huvudman är för att polis och myndigheter ska kunna använda registret för att ta reda på vem som äger/kontrollerar ett företag. Informationen kan sedan användas för att bekämpa finansiering av terrorism och penningtvätt.

Hur tar man reda på om det finns en verklig huvudman i verksamheten?

Det är er uppgift att ta reda på om det finns någon verklig huvudman i bolaget. Ett sätt för att ta reda på om det finns någon verklig huvudman redan registrerad hos Bolagsverket är att kolla i deras register. Här kan du logga in hos Bolagsverket för att söka i registret.

Om det inte finns någon registrerad verklig huvudman måste man undersöka vem/vilka som har ytterst kontroll eller ägarskap samt i vilken omfattning det är. Man kan även komma fram till att det inte finns någon verklig huvudman i verksamheten. Här kommer två exempel framtagna av Bolagsverket på personer som kan vara verklig huvudman i ett bolag eller en förening:

 

 1. Personen har mer än 25% av rösterna i bolaget/föreningen. Detta kan vara antingen genom aktier, andelar eller medlemskap.

   

 2. Ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av alla styrelseledamöter/befattningshavare.

   

Ytterligare kan det finns bestämmelser eller avtal i stadgarna eller bolagsordningen om vem som är verklig huvudman i företaget eller föreningen.

Regler kring närstående

När det kommer till närstående ska allas kontroll räknas samman i en förening eller ett företag. Som närstående räknas maka/make/registrerad partner/föräldrar/barn samt deras makar/sambo/registrerade partner. Om de närståendes kontroll är ytterst i företaget eller föreningen blir alla verklig huvudman. Skulle företaget komma fram till sedan att endast en av dem har den yttersta kontrollen blir den personen verklig huvudman.

  Ägare av fler företag

  En person kan vara verklig huvudman i flera bolag om hen äger/kontrollera flera bolagen/föreningarna ytterst. Äger du exempelvis mer än 25% av aktierna i två olika bolag kan du vara verklig huvudman i båda om du anses har ytterst kontroll eller ägandeskap.

   Bolag/föreningar som inte behöver registrera verklig huvudman:

    

   • Enskild näringsidkare
   • Aktiebolag och dess dotterbolag som är börsnoterade
   • Konkursbon
   • Dödsbon
   • Enkla bolag
   • Ideella föreningar
   • Staten, landsting och kommuner
   Glada medarbetare på en arbetsplats som pekar tummen upp

   Vart anmäler man verklig huvudman?

   På Bolagsverket e-tjänst kan du anmäla verklig huvudman för ditt bolag, ekonomisk förening eller stiftelse. Det första du måste göra är att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Nästa steg är att ta reda på om det redan finns en verklig huvudman eller inte sedan tidigare. När du har gjort det loggar du in och anmäler uppgifterna om den verkliga huvudmannen och betalar en avgift på 250 kr. Sedan är det klart!

   Om det sker förändringar i företaget/föreningen ska det även göras en anmälan till Bolagsverkets register. I anmälan ska de nya uppgifterna framgå så att rätt information finns samlat i registrerat.

   Sammanfattning

   Sedan 2017 har det varit obligatoriskt att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Även om man kommer fram till att det inte finns någon verklig huvudman så ska detta anmälas. Syftet med att anmäla verklig huvudman i företag och föreningar är att polis och myndigheter ska kunna använda registret för att motverka penningtvätt och finansiell terrorism.

   Vi hoppas att denna text har gett dig mer klarhet kring verklig huvudman och hur man anmäler en/flera till Bolagsverket. Vid fler frågor gällande ämnet vänligen kontakta oss på HQV!

   Hyra kontor av sig själv – det här gäller

   Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara...

   Vad är inventarier?

   Alla företag har i stort sett någon slags inventarie. Det kan exempelvis vara möbler, datorer eller bilar. I denna blogg kommer vi reda ut skillnaden mellan förbrukningsinventarier och anläggningstillgångar. Vi förklarar även vad du ska tänka på om du planerar att...

   Sjuklön – Så räknar du

   Vad händer när en anställd sjukanmäler sig? Och har man som arbetsgivare rätt att ta ut sjuklön? När en anställd anmäler sig sjuk har hen rätt till sjuklön som ska under de första 14 dagarna betalas ut av dig som arbetsgivare. Därefter går det över till sjukpenning...

   Crowdfunding – Allt du behöver veta

   Tack vare webbsajter som Kickstarter och Indiegogo kan du nu snabbt få finansiering till ditt projekt eller företag utan att behöva ringa runt och be om investeringar. Crowdfunding är en modern metod där investerare kan gå in med kapital för stötta ett projekt eller...

   Investeringskalkyler du behöver hålla koll på

   Så tar du bättre investeringsbeslut! Med nuvärdesmetoden, pay-off-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden kan du räkna ut vilket investeringsbeslut som skulle vara mest gynnsamt.  När det kommer till investeringar handlar det ofta om att man har ett visst...

   Hållbarhetsredovisning – Upprätta hållbarhetsrapport

   Idag finns det lagkrav för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport för att redovisa sitt arbete kring hållbar utveckling. Men hållbarhetsredovisning är inte bara bra för stora företag utan kan även vara ett viktigt verktyg för mindre företag för att skapa...

   Kontakta oss

   Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

   Kontaktuppgifter

   Telefon

   08-515 171 80

   Email

   info@hqvsthlm.se

   Besöksadress & postadress:

   Linnégatan 26, (4 tr.)
   114 47 STOCKHOLM