Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som kan hjälpa dig som företagare att få ett bredare perspektiv och anpassa företagsstrategier utifrån flera olika framtidsscenarios.

Vad är scenarioplanering?

Scenarioplanering, eller scenarioanalys som det även kallas, är en metod som företag och organisationer använder sig av för att navigera i osäkerhet och planera samt förbereda sig för framtida händelser. Genom att använda sig av flera scenarios får man bättre överblick över verksamheten och undviker att stirra sig blind på det som händer i nuläget.

Poängen med scenarioplanering är att skapa förståelse för att det inte finns en enda väg att gå, dvs att det kommer att finnas flera olika framtidsscenarios som kan inträffa. Varje framtidsscenario bär med sig olika problem, utmaningar, möjligheter och hot. Genom att analysera dessa kan man sedan strategiskt planera för att hantera olika händelser i framtiden.

Förutom att skapa ett framtidstänk bidrar scenarioplanering även till att man får förståelse för andras sätt att tänka och hur de bedömer olika situationer. Scenarioplanering ska helst göras i grupp vilket gör att man får ett bredare perspektiv och går ifrån att en eller ett fåtal personer fattar alla beslut i företaget.

Hur kan scenarioplanering hjälpa företag?

Fördelarna med scenarioplanering är många. Det hjälper bland att till med att:

 • Förbereda företaget för potentiella händelser i framtiden
 • Utveckla kreativt tänkande i strategiprocessen
 • Stödja beslutsfattandet
 • Samla kunskap om alternativa framtidsscenarier

När är scenarioplanering användbart?

Scenarioplanering gör det möjligt för företag att få en större bild över potentiella problem, hot, utmaningar och möjligheter. Här kommer ett par exempel på områden där man man kan använda sig av scenarioplanering:

 1. Strategisk planering: När det kommer till att lägga företagets långsiktiga strategiska planering kan scenarioanalys komma väl till hands. Genom att analysera fler olika framtidsscenarion kan man identifiera både utmaningar och möjligheter för företaget. Utifrån analysen kan man sedan anpassa strategin för att undvika/förbereda sig för potentiella problem och fånga möjligheter som man kanske innan hade missat om man inte tittat från ett större perspektiv.
 2. Produktutveckling: Inom produktutveckling kan scenarioanalys vara mycket praktiskt och hjälpa till med planeringen genom att titta på hur kunder kommer uppleva produkten när den lanseras. Detsamma gäller vid uppdatering/utveckling av en befintlig produkt. Genom att ta fram olika framtidsscenarion kan man anpassa produkten för att möta marknadens behov.
 3. Risk management: Alla företag ställs inför en rad olika risker. När det kommer till risk management kan en scenarioanalys hjälpa till med att identifiera risker och ta fram strategier för att motverka/hantera dem.

Scenarioplanering på företag

Steg för steg hur du kan använda dig av scenarioplanering

När det kommer till scenarioplanering finns det flera metoder som man kan använda sig av. Här kommer ett mycket förenklat tillvägagångssätt till hur man kan börja med scenarioanalys i företaget:

 1. Det första man måste bestämma är syfte och omfattning av scenarioanalysen. Bestäm till exempel vilket företagsområde som ni vill fokusera på och sätt tydliga mål för övningen.
 2. Identifiera vilka drivkrafter som kommer ha störst påverkan på det område ni har bestämt att analysera. Det kan till exempel vara teknologiska, ekonomiska eller sociala faktorer. 
 3. Ta fram en rad olika scenarios som kombinerar dessa drivkrafter på olika sätt. 
 4. Analysera varje scenario i detalj för att förstå vilka risker, utmaningar, möjligheter och hot som finns för varje scenario. 
 5. Prioritera sedan varje scenario baserat på de potentiella konsekvenser de kan skapa för området som analyserats.
 6. Ta fram strategier för hantera de olika scenarios. 
 7. Fortsätt sedan att övervaka och granska olika drivkrafter för att se vilket scenario som har störst sannolikhet att inträffa. Uppdatera därefter strategierna för att vara så relevanta som möjligt.

  Sammanfattning

  Scenarioplanering kan användas av alla företag och är ett effektivt sätt att lägga strategin inför framtiden när man står inför osäkerheter. Genom att jobba tillsammans kan man få ett bredare perspektiv över verksamheten och se nya möjligheter, hot, utmaningar eller problem som kan dyka upp i framtiden. Tips är att verkligen fokusera på att analysera varje scenario och utveckla dem så mycket som möjligt och sedan ranka dem beroende på hur de kommer att påverka verksamheten. Se även till att ni inkluderar flera personer från olika avdelningar, det gör att ni får ett bredare perspektiv och kan se osäkerheter från nya vinklar.

  Vad kostar en anställd?

  Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

  Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

  Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

  Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

  I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

  Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

  Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

  Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

  Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

  Så hanterar du en bluffaktura

  Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

  Kontakta oss

  Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter

  Telefon

  08-515 171 80

  Email

  info@hqvsthlm.se

  Besöksadress & postadress:

  Linnégatan 48A, (1 tr.)
  114 54 STOCKHOLM