Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som kan hjälpa dig som företagare att få ett bredare perspektiv och anpassa företagsstrategier utifrån flera olika framtidsscenarios.

Vad är scenarioplanering?

Scenarioplanering, eller scenarioanalys som det även kallas, är en metod som företag och organisationer använder sig av för att navigera i osäkerhet och planera samt förbereda sig för framtida händelser. Genom att använda sig av flera scenarios får man bättre överblick över verksamheten och undviker att stirra sig blind på det som händer i nuläget.

Poängen med scenarioplanering är att skapa förståelse för att det inte finns en enda väg att gå, dvs att det kommer att finnas flera olika framtidsscenarios som kan inträffa. Varje framtidsscenario bär med sig olika problem, utmaningar, möjligheter och hot. Genom att analysera dessa kan man sedan strategiskt planera för att hantera olika händelser i framtiden.

Förutom att skapa ett framtidstänk bidrar scenarioplanering även till att man får förståelse för andras sätt att tänka och hur de bedömer olika situationer. Scenarioplanering ska helst göras i grupp vilket gör att man får ett bredare perspektiv och går ifrån att en eller ett fåtal personer fattar alla beslut i företaget.

Hur kan scenarioplanering hjälpa företag?

Fördelarna med scenarioplanering är många. Det hjälper bland att till med att:

 • Förbereda företaget för potentiella händelser i framtiden
 • Utveckla kreativt tänkande i strategiprocessen
 • Stödja beslutsfattandet
 • Samla kunskap om alternativa framtidsscenarier

När är scenarioplanering användbart?

Scenarioplanering gör det möjligt för företag att få en större bild över potentiella problem, hot, utmaningar och möjligheter. Här kommer ett par exempel på områden där man man kan använda sig av scenarioplanering:

 1. Strategisk planering: När det kommer till att lägga företagets långsiktiga strategiska planering kan scenarioanalys komma väl till hands. Genom att analysera fler olika framtidsscenarion kan man identifiera både utmaningar och möjligheter för företaget. Utifrån analysen kan man sedan anpassa strategin för att undvika/förbereda sig för potentiella problem och fånga möjligheter som man kanske innan hade missat om man inte tittat från ett större perspektiv.
 2. Produktutveckling: Inom produktutveckling kan scenarioanalys vara mycket praktiskt och hjälpa till med planeringen genom att titta på hur kunder kommer uppleva produkten när den lanseras. Detsamma gäller vid uppdatering/utveckling av en befintlig produkt. Genom att ta fram olika framtidsscenarion kan man anpassa produkten för att möta marknadens behov.
 3. Risk management: Alla företag ställs inför en rad olika risker. När det kommer till risk management kan en scenarioanalys hjälpa till med att identifiera risker och ta fram strategier för att motverka/hantera dem.

Scenarioplanering på företag

Steg för steg hur du kan använda dig av scenarioplanering

När det kommer till scenarioplanering finns det flera metoder som man kan använda sig av. Här kommer ett mycket förenklat tillvägagångssätt till hur man kan börja med scenarioanalys i företaget:

 1. Det första man måste bestämma är syfte och omfattning av scenarioanalysen. Bestäm till exempel vilket företagsområde som ni vill fokusera på och sätt tydliga mål för övningen.
 2. Identifiera vilka drivkrafter som kommer ha störst påverkan på det område ni har bestämt att analysera. Det kan till exempel vara teknologiska, ekonomiska eller sociala faktorer. 
 3. Ta fram en rad olika scenarios som kombinerar dessa drivkrafter på olika sätt. 
 4. Analysera varje scenario i detalj för att förstå vilka risker, utmaningar, möjligheter och hot som finns för varje scenario. 
 5. Prioritera sedan varje scenario baserat på de potentiella konsekvenser de kan skapa för området som analyserats.
 6. Ta fram strategier för hantera de olika scenarios. 
 7. Fortsätt sedan att övervaka och granska olika drivkrafter för att se vilket scenario som har störst sannolikhet att inträffa. Uppdatera därefter strategierna för att vara så relevanta som möjligt.

  Sammanfattning

  Scenarioplanering kan användas av alla företag och är ett effektivt sätt att lägga strategin inför framtiden när man står inför osäkerheter. Genom att jobba tillsammans kan man få ett bredare perspektiv över verksamheten och se nya möjligheter, hot, utmaningar eller problem som kan dyka upp i framtiden. Tips är att verkligen fokusera på att analysera varje scenario och utveckla dem så mycket som möjligt och sedan ranka dem beroende på hur de kommer att påverka verksamheten. Se även till att ni inkluderar flera personer från olika avdelningar, det gör att ni får ett bredare perspektiv och kan se osäkerheter från nya vinklar.

  Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

  Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

  Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

  I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

  Cirkulär ekonomi

  Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

  Hur fungerar personaloptioner?

  För att rekrytera, motivera och behålla anställda finns det olika belöningsprogram, incitamentsprogram, som företag kan erbjuda. Ett av dessa belöningsprogram är personaloptioner som vänder sig främst mot mindre företag som inte har möjlighet att erbjuda...

  Vad är likviditet?

  Hur ser in- och utbetalningarna i ditt företag ut månad för månad? Att hålla koll på företagets ekonomi är extra viktigt nu när vi går mot tuffare ekonomiska tider. I denna blogg kommer vi lägga fokus på likviditet, ett företags förmåga att betala sina kortsiktiga...

  Hyra kontor av sig själv – det här gäller

  Kan företag hyra kontor eller lokal i ens privata fastighet? Många som driver företag jobbar hemifrån eller har lager i sin bostad. Detta utrymme kan man hyra ut till sitt företag. Dock finns det en hel del regler och krav som man måste följa för att detta ska vara...

  Kontakta oss

  Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter

  Telefon

  08-515 171 80

  Email

  info@hqvsthlm.se

  Besöksadress & postadress:

  Linnégatan 26, (4 tr.)
  114 47 STOCKHOLM