Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som företagare veta egentligen? Hur påverkas du av den nya lagen?

Varför ändras momslagen?

Momslagen skrevs 1994 och många anser i dagens läge att den är krånglig och svårtolkad och även svår att tillämpa i vissa fall. Sedan 1994 har ett antal bestämmelser i lagen ändrats och utöver det finns många särskilda tillägg, samt skiljer sig den gamla momslagen en del från EU:s mervärdesskattedirektiv. Detta har lett till svårigheter och otydligheter kring hur reglerna ska tolkas. Gamla momslagen är med andra ord svårtillämpad för företagare och även komplex och svåröverskådlig. Tanken är nu att den nya momslagen ska vara bättre anpassad till EU:s direktiv, enklare att förstå och mer lättöverskådlig.

Enklare och tydligare

Syftet med den nya momslagen är att den är moderniserad, enklare och tydligare. Nya momslagen är inte direkt en ny lag, utan snarare en omskrivning av den gamla. Det har både skett modernisering av språket samt ändringar i bestämmelser i den nya momslagen. Den är även bättre anpassad till EU:s mervärdesskattedirektiv, vilket medför ny systematik, struktur och språkbruk.

Det finns vissa begrepp som slopats och andra som ändrats. Några exempel på sådana ser du nedan:

  • Skattskyldig: Detta begrepp har ersatts med “Beskattningsbar person och betalningsskyldig”
  • Omsättning: Detta begrepp har ersatts med “Leverans av varor mot ersättning” respektive “tillhandahållande av tjänster mot ersättning”
  • Jämkningshandling: Detta begrepp har ersatts med “Justeringshandling”
  • Utländsk beskattningsbar person: Detta begrepp har slopats helt
Förändringar i den nya momslagen

Liten skillnad för företagen

Ambitionen med den nya momslagen är att trots omfattande förändringar som berör 14 lagar ska den inte innebära några större regeländringar. Därför kan du som egenföretagare räkna med att inte märka någon större skillnad. Nya momslagen innebär en förändring av lagteknisk karaktär som ger en mer moderniserad, lättöverskådlig och EU-anpassad lag. Du kan alltså räkna med att vägledande domar fortfarande kommer att stå sig.

Det finns däremot ett område där det har skett en regeländring som kan innebära förändringar. Det gäller i situationer där ideella föreningar säljer tjänster internt, då den nya regleringen innebär en ökad möjlighet att undvika momskostnad hos föreningar genom att tillhandahålla tjänster utan moms. Utöver denna regeländring har även bestämmelser och särskilda ordningar från speciallagar införts i momslagen. Exempel på sådana regel är moms vid distansförsäljning av varor och tjänster och vissa bestämmelser om frihet från skatt vid import.

En annan sak som skulle kunna påverkas är sättet du fakturerar på. Den nya momslagen kräver, för vissa typer av försäljning, att fakturan innehåller förtydligande om varför fakturan inte innehåller moms, samt att särskilda regler gäller. För att underlätta finns översättningstabeller i propositionen som du kan använda som stöd.

Även om du som företagare mest troligen inte kommer att påverkas på något sätt av den nya momslagen, kan det ändå vara skönt att veta att du inte behöver sätta dig in i några nya regler, utan kan mest troligen fortsätta redovisa din verksamhet som vanligt!

Beteckning för nya och gamla momslagen

Beteckningen för gamla och nya momslagen skiljer sig åt för att man ska kunna särskilja de två. Gamla momslagen, även kallad mervärdesskattelagen, har beteckningen ML. Den nya momslagen har istället beteckningen NML.

Läs mer om den nya momslagen

För att veta mer om den nya momslagen kan du gå in på Skatteverket eller läsa hela NML för att se alla ändringar. På Skatteverket kan du hitta olika förtydligande om nya momslagen, du kan även hitta jämförande mellan systematik och terminologi mellan NML och GML samt tillämpningsområden med mera. Du kan även läsa NML för att se vad exakt det är som gäller.

Sammanfattning

Den nya momslagen trädde i kraft den 1 juli 2023 och är nu moderniserad och tydligare. Det kommer nu att bli enklare att tillämpa och tolka regler, samt är lagen mer lättöverskådlig. Du som företagare kommer troligen inte att påverkas märkbart av denna lagändring, men det kan vara bra att hålla dig uppdaterad om vad som förändrats och om det påverkar dig som företagare. Ett tips är att läsa nya momslagen eller att läsa mer om lagen och tillämpning på Skatteverket.

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM