Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Pension är ett omtalat ämne, vare sig man är anställd eller företagare. Som företagare skiljer det sig en del från att vara anställd och man måste ta flera olika aspekter i beaktskap för att försäkra sig om en bra pension. I denna blogg kommer vi gå igenom pensionssparande för företagare och hur det skiljer sig mellan aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag.

Vad är företagspension för företagare?

Företagspension för företagare är en kombination av den allmänna pensionen och eventuellt extra pensionssparande. Pension till företagare skiljer sig ofta från pension till anställda. 

Utöver den allmänna pensionen får 9 av 10 anställda även tjänstepension. Vilket inte  är fallet för många företagare. Istället måste du själv ansvara för din företagspension och se till att pengar avsätts extra till pensionen. 

Nedan kommer vi gå igenom hur pensionssparande kan se ut för aktiebolag respektive enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag.

Pension för dig som driver aktiebolag

Om man driver aktiebolag måste man ta ut lön och betala pensionsavgifter för att få allmän pension av staten. Din årsinkomst måste vara minst 20 430 kr för att ha rätt till allmän pension. Förutom den allmänna pensionen får även de flesta anställda tjänstemän också tjänstepension.

För att kompensera för tjänstepensionen behöver man som företagare också göra eget sparande. Genom att varje månad spara mellan 4,5% – 6% av lönen kan man få liknande pension som en anställd med tjänstepension. 

Har du däremot en lön som är högre än 44 375 kr kommer du ytterligare behöva betala 30% av den överskjutande summan för att motsvara tjänstepension från kollektivavtal.

En av de främsta fördelarna när det kommer till pensionssparande för aktiebolag är möjligheten att göra avdrag för eget sparande till pension. I inkomstdeklarationen kan du göra avdrag för upp till 35% av lönen. Detta gäller inte vid tjänstepension utan endast vid avsättning till allmän pension.

Avdraget som du har rätt att göra för eget sparande kan max vara 10 prisbasbelopp. Vilket är 483 000 kr 2022. För att detta ska vara möjligt måste du antingen spara i ett IPS (individuellt pensionssparande) eller i en pensionsförsäkring.

Olika sätt att pensionsspara för aktiebolag

När det kommer till pensionssparande för aktiebolag finns det flera olika sätt att gå till väga. Det första exemplet är om du tar ut lön eller utdelning i bolaget och sedan sparar skattade pengar privat. Dina skattade pengar kan du antingen spara ISK (investeringssparkonto) eller så kan du sätta dem på ett sparkonto om du har kort tid kvar till pensionen.

Det andra sättet är att ta ut tjänstepension från företaget. Du kommer då betala en särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter och skjuter upp inkomstskatten tills när du är pensionär. Dock kommer pengarna vara låsta tills du är 55 år och du kan inte heller ta ut alla pengar med en gång utan måste göra det successivt under 5 års tid. Det tredje sättet är att spara pengarna i aktiebolaget i hopp om att kunna ta ut dem som utdelning till en lägre skatt genom förmånliga utdelningsregler.

Pension för dig som driver enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag

Om du driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag/kommanditbolag är ditt överskott pensionsgrundande. På överskottet betalar du in egenavgifter på 28,97%. I vilket en ålderspensionsavgift på 10,21% ingår.

Precis som för aktiebolag måste du ha en årsinkomst på minst 20 430 kr för att ha rätt till allmän pension. Man kan också göra avdrag för privat pensionssparande i inkomstdeklarationen. Dock är det inte alltid förmånligt i alla lägen.

Om man har ett överskott som är lägre än 554 900 kr per år före skatt kan det vara bättre att inte göra avdrag. Detta i och med att avdraget sänker överskottet vilket påverkar grunden för den allmänna pensionen. I dessa fall är det mer fördelaktigt att pensionsspara privat i ett ISK konto (investeringskonto) eller genom en kapitalförsäkring.

För att kompensera för tjänstepension som anställda får genom sin anställning är privat sparande även aktuellt för dig som driver enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag. Som nämnt ovan i texten om aktiebolag bör man spara mellan 4,5% – 6% för att vara likvärdig med tjänstepension. Ytterligare bör du spara 30% av det som överstiger gränsen för 532 500 kr per år.

Vad händer efter man har fyllt 66 år?

Om man fortsätter att driva ett aktiebolag efter man har fyllt 66 år (2022), det blir nya regler 2023 där pensionsåldern höjs till 67 år, minskas arbetsgivaravgiften till 10,21%. Vilket betyder att du endast betalar för ålderspensionsavgift. Detsamma gäller för dig som driver handelsbolag eller enskild firma. Arbetsgivaravgiften kommer då också sänkas från 28,97% till 10,21%.

Sammanfattning

Har du fler frågor angående pensionssparande för företagare är du varmt välkommen att kontakta oss. På HQV Sthlm strävar vill alltid efter att erbjuda högsta servicegrad och tillgänglighet. Att få bidra till ett företags utvecklingen är en viktig del i vårt arbete. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Anställa personal: Detta ska du tänka på

Anställa personal är ett stort åtagande för en arbetsgivare, både sett från ett ekonomiskt, rättsligt och socialt perspektiv. Det är ett stort beslut att anställa personal och det finns en mängd lagar och regler som du behöver ha koll på och sätta dig in i. För en...

Digitalisering av företag

Dagens snabbföränderliga och digitala värld gör att fler och fler företag inser vikten av att digitalisera processer eller delar av verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kan kännas...

Bostadsrättslagen 2023

Bostadsrättslagen genomgick ändringar den 1 januari 2023. Lagändringarna ämnar att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt. I denna blogg listar vi en del av de viktiga förändringarna som skett i lagen som föreningar kan behöva anpassa sina stadgar...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM