Pension är ett omtalat ämne, vare sig man är anställd eller företagare. Som företagare skiljer det sig en del från att vara anställd och man måste ta flera olika aspekter i beaktskap för att försäkra sig om en bra pension. I denna blogg kommer vi gå igenom pensionssparande för företagare och hur det skiljer sig mellan aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag.

Vad är företagspension för företagare?

Företagspension för företagare är en kombination av den allmänna pensionen och eventuellt extra pensionssparande. Pension till företagare skiljer sig ofta från pension till anställda. 

Utöver den allmänna pensionen får 9 av 10 anställda även tjänstepension. Vilket inte  är fallet för många företagare. Istället måste du själv ansvara för din företagspension och se till att pengar avsätts extra till pensionen. 

Nedan kommer vi gå igenom hur pensionssparande kan se ut för aktiebolag respektive enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag.

Pension för dig som driver aktiebolag

Om man driver aktiebolag måste man ta ut lön och betala pensionsavgifter för att få allmän pension av staten. Din årsinkomst måste vara minst 20 430 kr för att ha rätt till allmän pension. Förutom den allmänna pensionen får även de flesta anställda tjänstemän också tjänstepension.

För att kompensera för tjänstepensionen behöver man som företagare också göra eget sparande. Genom att varje månad spara mellan 4,5% – 6% av lönen kan man få liknande pension som en anställd med tjänstepension. 

Har du däremot en lön som är högre än 44 375 kr kommer du ytterligare behöva betala 30% av den överskjutande summan för att motsvara tjänstepension från kollektivavtal.

En av de främsta fördelarna när det kommer till pensionssparande för aktiebolag är möjligheten att göra avdrag för eget sparande till pension. I inkomstdeklarationen kan du göra avdrag för upp till 35% av lönen. Detta gäller inte vid tjänstepension utan endast vid avsättning till allmän pension.

Avdraget som du har rätt att göra för eget sparande kan max vara 10 prisbasbelopp. Vilket är 483 000 kr 2022. För att detta ska vara möjligt måste du antingen spara i ett IPS (individuellt pensionssparande) eller i en pensionsförsäkring.

Olika sätt att pensionsspara för aktiebolag

När det kommer till pensionssparande för aktiebolag finns det flera olika sätt att gå till väga. Det första exemplet är om du tar ut lön eller utdelning i bolaget och sedan sparar skattade pengar privat. Dina skattade pengar kan du antingen spara ISK (investeringssparkonto) eller så kan du sätta dem på ett sparkonto om du har kort tid kvar till pensionen.

Det andra sättet är att ta ut tjänstepension från företaget. Du kommer då betala en särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter och skjuter upp inkomstskatten tills när du är pensionär. Dock kommer pengarna vara låsta tills du är 55 år och du kan inte heller ta ut alla pengar med en gång utan måste göra det successivt under 5 års tid. Det tredje sättet är att spara pengarna i aktiebolaget i hopp om att kunna ta ut dem som utdelning till en lägre skatt genom förmånliga utdelningsregler.

Pension för dig som driver enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag

Om du driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag/kommanditbolag är ditt överskott pensionsgrundande. På överskottet betalar du in egenavgifter på 28,97%. I vilket en ålderspensionsavgift på 10,21% ingår.

Precis som för aktiebolag måste du ha en årsinkomst på minst 20 430 kr för att ha rätt till allmän pension. Man kan också göra avdrag för privat pensionssparande i inkomstdeklarationen. Dock är det inte alltid förmånligt i alla lägen.

Om man har ett överskott som är lägre än 554 900 kr per år före skatt kan det vara bättre att inte göra avdrag. Detta i och med att avdraget sänker överskottet vilket påverkar grunden för den allmänna pensionen. I dessa fall är det mer fördelaktigt att pensionsspara privat i ett ISK konto (investeringskonto) eller genom en kapitalförsäkring.

För att kompensera för tjänstepension som anställda får genom sin anställning är privat sparande även aktuellt för dig som driver enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag. Som nämnt ovan i texten om aktiebolag bör man spara mellan 4,5% – 6% för att vara likvärdig med tjänstepension. Ytterligare bör du spara 30% av det som överstiger gränsen för 532 500 kr per år.

Vad händer efter man har fyllt 66 år?

Om man fortsätter att driva ett aktiebolag efter man har fyllt 66 år (2022), det blir nya regler 2023 där pensionsåldern höjs till 67 år, minskas arbetsgivaravgiften till 10,21%. Vilket betyder att du endast betalar för ålderspensionsavgift. Detsamma gäller för dig som driver handelsbolag eller enskild firma. Arbetsgivaravgiften kommer då också sänkas från 28,97% till 10,21%.

Sammanfattning

Har du fler frågor angående pensionssparande för företagare är du varmt välkommen att kontakta oss. På HQV Sthlm strävar vill alltid efter att erbjuda högsta servicegrad och tillgänglighet. Att få bidra till ett företags utvecklingen är en viktig del i vårt arbete. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!

Allt du behöver veta om friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag är en mycket uppskattad personalförmån på företag runt om i Sverige. Studier har visat att friskvårdsbidrag både inverkar på välmåendet och produktiviteten på arbetsplatsen. Men vad är friskvårdsbidrag och vilka aktiviteter gäller det för? Det kommer...

Aktieägartillskott – Allt du behöver veta

Är ditt bolag i behov av kapital eller behöver ditt företag pengar för att utvecklas? Då kan aktieägartillskott vara ett alternativ istället för nyemission. Aktieägartillskott kan vara antingen villkorat eller ovillkorat. I denna blogg går vi igenom skillnaden mellan...

Vad är en kontrollbalansräkning?

När måste man upprätta en kontrollbalansräkning och vilka regler gäller? Alla aktiebolag måste upprätta en kontrollbalansräkning om det finns misstanke om kapitalbrist i företaget. I denna blogg kommer vi gå igenom reglerna kring kontrollbalansräkning och vem som bär...

Hur fungerar konkurrensförbud?

Konkurrensförbud i anställningsavtal är särskilt vanligt när det kommer till anställning av chefer i verksamheten. Detta i och med att man som chef bär stort ansvar och besitter mycket information kring verksamheten. Men vad betyder egentligen konkurrensförbud? Och...

Bör man ha advisory board eller styrelse?

Som företagare ställs man inför många vägskäl där man måste fatta beslut om verksamhetens utveckling. I situationer som dessa kan en styrelse eller advisory board ha en stor betydelse. Men vad ska man välja? Är det bättre med en styrelse eller en advisory board? Det...

Vad gör en styrelseledamot?

Vad innebär det att ta sig an arbetet som en styrelseledamot? Att arbeta som styrelseledamot kan vara både utvecklande och givande. I denna artikel kommer vi gå närmare in på vilka krav som ställs för att man ska kunna vara en styrelseledamot, ansvar som medkommer...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM