Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt från ransomware och hackning till spridning av skadlig kod, DDoS-attacker och phishing. Ta hjälp av de 10 tips vi listat nedan för att stärka företagets cybersäkerhet.

IT-säkerhet – viktigare än någonsin

Med digitalisering och distansarbete kommer ett större cyberhot. Allt fler företag blir utsatta för cyberattacker till följd av digitaliseringen. Företag investerar i tekniska lösningar och anammar digitalisering och distansarbete, vilket krävs för att hänga med i utvecklingen. Däremot är det färre företag som räknar med den mänskliga faktorn. Få företag utbildar sina anställda i IT-säkerhet, vilket ofta kan vara orsaken till lyckade cyberattacker.

Utbilda medarbetare i cybersäkerhet

Utbilda medarbetare i cybersäkerhet

Det är inte alla som förstått vikten av att utbilda medarbetare i cybersäkerhet. Bristande kunskap hos personal angående hur man ska bete sig i IT-system är en av de främsta anledningarna till att systemen används felaktigt eller att systemen utsätts för intrång. Att utbilda anställda inom grundläggande cybersäkerhet är därför viktigt för företagets säkerhet och minskar risken för att misstag begås.

Vanliga typer av cyberattacker

Cyberhoten utvecklas och attackerna blir allt mer sofistikerade. Det finns många olika slags cyberattacker, här nedan listar vi några av de vanliga typerna.

 • Ransomware: Ransomware är en skadlig programvara i form av utpressningsprogram, gisslanprogram, utpressningsvirus eller gisslanvirus. Målet med dessa är att utpressa företag, ofta på pengar, genom att ta filer som gisslan med hjälp av kryptering.
 • DDoS: Detta innebär en attack mot ett datasystem i syfte att förhindra normal användning av systemet. En DDoS-attack är oftast till för att överbelasta en server eller webbplats och göra den otillgänglig för legitima användare.
 • Nätfiske: Nätfiske används av hackare för att få tillgång till data på både privata nätverk och företagsnätverk genom att skicka falska e-postmeddelanden.
 • Skadlig kod: Skadlig kod, även kallat skadlig programvara, är en vanlig typ av attack. Några exempel på skadlig kod är virus, spionprogram, trojaner, maskar och annonsprogramvara.

Konsekvenser

Beroende på vilken typ av cyberattack företaget råkar ut för kan det resultera i olika problem. Genom att förstå vilka konsekvenserna kan vara, förstår man även hur viktigt det är att skydda företaget mot cyberhot.

 • Förlust av data: Genom att infiltrera företags system kan hackare få tillgång till era och kunders privata information. Denna data kan användas som ransomware, sälja den eller använda den för att utföra olika slags bedrägerier.
 • Ekonomiska förluster: Cyberattacker kan innebära stora ekonomiska förluster för företaget. Om kriminella hackar företagets system kan de få tillgång till bankuppgifter och personliga uppgifter, i vissa fall kan de även få tag på kundernas bankuppgifter och skapa förluster för dem.
 • Minskad produktivitet: Vissa cyberattacker har för avsikt att sakta ner eller frysa företagets system. Om hackare kommer åt systemen kan det innebära att produktiviteten hos företaget minskas och personalstyrka behövs för att lösa problemet. Detta innebär att fler behöver jobba på att få systemen att fungera som de ska, istället för att utföra det vanliga arbetet.
 • Legala problem: Du som företag är ansvarig för att skydda kunders och anställdas privata information. Idag finns det, i många länder, lagar och regler kring dataskydd och sekretess. Läcker privat information kan företaget bli åtalad för vårdslöshet, vilket kan vara dåligt för företagets rykte.
10 tips för ökad cybersäkerhet

10 tips för ökad cybersäkerhet

 1. Antivirusprogram och brandvägg: Installera antivirusprogram och upprätta brandväggar på företagets datorer för att skydda enheterna mot senaste cyberhoten. Antivirusprogram skyddar mot spionprogram, virus, nätfiske och utpressningsprogram. Programvaran ska även kunna rensa och återställa enheterna till samma tillstånd som innan skadan skedde. En brandvägg är till för att skydda både hårdvara och mjukvara genom att avskräcka virus från nätverket. En brandvägg skyddar företagets utgående och inkommande nätverkstrafik. Det är viktigt att både antivirusprogram och brandvägg uppdateras regelbundet.
 2. E-legitimation: Använd aldrig e-legitimation om någon uppmanar dig att göra det. Enda gången du bör använda e-legitimation är om du själv är den som kontaktat exempelvis myndighet eller bank. Detta är ett vanligt sätt att bli utsatt för bedrägerier.
 3. Säkerhetskopior: Se till att säkerhetskopiera alla filer. Vid eventuell cyberattack kan data komprometteras eller raderas, vilket kan skada företagets verksamhet. Genom att säkerhetskopiera filer och lagra dessa offline kan du återställa filerna vid händelse av en attack. Använd ett säkerhetskopieringsprogram som automatiskt säkerhetskopierar filer till lagringsplatsen så att du inte behöver komma ihåg att göra det.
 4. Granska e-post: Det är viktigt att kritiskt granska e-postmeddelanden innan du klickar på länkar eller öppnar filer, även om avsändaren verkar tillförlitlig.
 5. Använd VPN: Att använda VPN tillåter anställda att få säker tillgång till företagets nätverk vid distansarbete. Dessa är särskilt användbara när offentliga internetanslutningar används, då VPN ger användare säker anslutning som separerar eventuella hackare från data de försöker stjäla.
 6. Säkerhetsuppdateringar: Se till att uppdatera dator, mobiler, programvara och appar till tillverkarens senaste säkerhetsuppdatering. Leverantörer utför regelbundna uppdateringar för att stärka programvaran och lösa eventuella säkerhetsbrister. Utan de senaste säkerhetsuppdateringarna blir enheter sårbara mot cyberattacker.
 7. Lösenord: Inför en lösenordspolicy för att se till att anställda använder starka lösenord. Det bästa är att lösenordet innehåller minst 15 tecken varav dessa är en blandning av versaler, gemener, symboler och siffror. Lösenord bör även bytas ca en gång i kvartalet. Ju svårare lösenordet är att knäcka, desto mindre sannolikt är en lyckad attack.
 8. Tvåfaktorsautentisering: Använd tvåfaktorsautentisering vid inloggning. Detta innebär att identiteten måste verifieras genom mer än en identifieringsmetod. Har någon fått tag på ditt användarnamn och lösenord kan de fortfarande inte logga in utan ännu en verifiering. Med denna metod minskar chanserna för intrång och skyddar företagets resurser.
 9. Säker hantering av information: Sätt tydliga rutiner för hur känslig data ska behandlas inom företaget. Det kan även vara bra att begränsa antalet anställda som har tillgång till kritisk data. Genom att göra detta minimerar företaget risken för dataintrång.
 10. Kryptering av viktig information: Kryptering är ett enkelt verktyg för att säkerställa att information inte kan läsas av obehöriga vid eventuell stöld och har en central roll inom datasäkerhet. Se till att kryptera information som anses vara viktig och kritisk för företaget.

Sammanfattning

I en värld som blir allt mer digitaliserad är det viktigt att skydda företag mot cyberhot. För att kunna upprätta en hög cybersäkerhet krävs det en helhetsbild av sårbara områden och olika tekniska, mänskliga och organisatoriska åtgärder. Utbilda företagets anställda i cybersäkerhet och se till att implementera säkerhetsrutiner för att skydda företagets tillgångar och information mot hot och risker.

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM