Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla “köp-och-släng”-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla vanor. Men det finns företag som har börjat se värdet i att tillämpa en cirkulär ekonomisk metod i verksamheten. I denna blogg kommer vi gå igenom vad som menas med en cirkulär ekonomi och hur man som företagare kan applicera det på sin verksamhet.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi går ut på att minimera miljöpåverkan och maximera användandet av resurser. Målet med en cirkulär ekonomi är att man ska skapa ett kretslopp där man återanvänder, reparerar och återvinner material från start till slut. För att företag ska lyckas med detta behöver man se över både tillverkning och konsumtion av ens produkter för att skapa så långsiktiga och hållbara tillvägagångssätt som möjligt.

Skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi

Sedan industrialiseringen tog fart har linjär ekonomi präglat samhället. I en linjär ekonomi så tillverkar företag produkter som sedan säljs till konsumenter och används tills de slängs. Ett annat uttryck för linjär ekonomi är “slit-och-släng-samhället” där man inte tar hänsyn till återvinningen av materialen som används, både vid produktion och efter användning.

Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär ekonomi där man istället ser hela produktkedjan som ett kretslopp. I kretsloppet strävar man efter att resurserna ska stanna kvar i det högsta möjliga värde så de kan återanvändas flera gånger om i produktionen och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Minimera spill

Fler fördelar med en cirkulär ekonomi:

  • Optimera användning av resurser genom att minimera spill.
  • Bidrar till en bättre miljö genom att minska på mängden resurser som används vid produktion och även slängs efteråt av konsumenter.
  • Att satsa på hållbar tillverkning och miljön har även positivt inflytande på varumärket och kan bidra till högre lojalitet hos kunder.
  • Att se över verksamheten och minimera spill och effektivitet i produktion bidrar till nya ekonomiska möjligheter där man kan i många fall minska kostnader genom att återanvända material.

Hur kan företag applicera cirkulär ekonomi i verksamheten?

Det finns många olika sätt som företag kan applicera cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Här kommer några exempel:

  1. Se över design på produkter: Om företaget producerar produkter kan man se över om det exempelvis går att återanvända delar från tidigare modeller för att minimera avfall och även uppmuntra konsumenter att återvinna sina tidigare produkter. Ett tydligt exempel på detta är Apple som uppmuntrar sina kunder att skicka in sina tidigare Iphones och i utbyte får de en liten summa beroende på telefonmodell och skick.
  2. Skapa slutna kretslopp: Genom att skapa slutna kretslopp kan man minska på hur mycket resurser som behövs vid produktion. Ett exempel är IKEA som använder trä som blir över från produktion av möbler som råmaterial till andra produkter.
  3. Erbjuda uthyrning av produkter: Genom att erbjuda uthyrning av produkter kan man öka produktens livslängd. Konsumenter kan då hyra produkten och sedan lämna tillbaka den när behovet inte längre finns och så kan nästa konsument hyra produkten efter och så vidare. Vilket också drar ner på resurserna som behövs vid tillverkning då fler kan använda samma produkt.
  4. Ändra till förnybar energi: Att ändra till förnybar energi från fossila bränslen är bra både för miljön och minskar växthusgaser.
  5. Samarbeta med intressenter: Genom att samarbeta med intressenter, exempelvis kunder eller leverantörer kan man se efter nya möjligheter att driva verksamheten framåt och arbeta mer hållbart.

Sammanfattning

Att tänka om och utveckla nya tillvägagångssätt ställer krav på verksamheten som kan kännas utmanande till en början. Men allt eftersom förändringen sker kommer man se nya möjligheter som både har en positiv inverkan på företag men även konsumenterna och samhället. Vi hoppas att denna blogg har väckt nya idéer kring hur du kan implementera mer hållbara tillvägagångssätt i din verksamhet och jobba mot ett samhälle där man återanvänder, reparerar och återvinner resurser.

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Anställa personal: Detta ska du tänka på

Anställa personal är ett stort åtagande för en arbetsgivare, både sett från ett ekonomiskt, rättsligt och socialt perspektiv. Det är ett stort beslut att anställa personal och det finns en mängd lagar och regler som du behöver ha koll på och sätta dig in i. För en...

Digitalisering av företag

Dagens snabbföränderliga och digitala värld gör att fler och fler företag inser vikten av att digitalisera processer eller delar av verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kan kännas...

Bostadsrättslagen 2023

Bostadsrättslagen genomgick ändringar den 1 januari 2023. Lagändringarna ämnar att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt. I denna blogg listar vi en del av de viktiga förändringarna som skett i lagen som föreningar kan behöva anpassa sina stadgar...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM