Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Friskvårdsbidrag är en mycket uppskattad personalförmån på företag runt om i Sverige. Studier har visat att friskvårdsbidrag både inverkar på välmåendet och produktiviteten på arbetsplatsen. Men vad är friskvårdsbidrag och vilka aktiviteter gäller det för? Det kommer vi reda ut i dagens blogg. Vi kommer gå igenom hur mycket ditt företags friskvårdsbidrag högst kan vara, vilka regler som finns kring aktiviteter som är skattefria och hur det bokförs.

Vad är friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag kan erbjudas till anställda på ett företag och är en skattefri personalförmån. För att friskvårdsbidraget ska anses vara skattefritt måste värdet anses vara av mindre värde. Det vill säga under 5 000 kr per år. Dessutom måste friskvårdsbidraget erbjudas till alla anställda på företaget och vara av samma värde. Uppfylls inte dessa krav måste aktiviteterna skattas för. 

Friskvårdsbidraget kan betalas ut på två olika sätt. Antingen betalar den anställde först för aktiviteten och lämnar sedan över kvittot till arbetsgivaren under inkomståret. Vilket arbetsgivaren i sin tur betalar ut friskvårdsbidraget till den anställde. Det andra alternativet är att man får checkar eller kuponger (vanligen kort) laddade med ett visst belopp. Alternativt att man får tillgång till en friskvårdsportal där man kan använda sitt friskvårdssaldo.

Vem har rätt till friskvårdsbidrag?

Företagets företagsform spelar roll när det kommer till friskvårdsbidrag. För att man ska ha möjlighet att få friskvårdsbidrag krävs en anställning. Med det menas att den anställde i företaget får lön och beskattas. Detta betyder att alla som räknas som anställda har rätt till friskvårdsbidrag.

Men räknas man som ägare och inte anställd har man inte rätt till friskvårdsbidrag. Exempelvis om man driver enskild firma eller ett handelsbolag. Har man däremot anställda i handelsbolaget eller den enskilda firman har de anställda rätt till friskvårdsbidrag. Driver man aktiebolag räknas man vanligen som anställd i bolaget och har rätt till skattefria friskvårdsbidrag.

Vad är naturaförmån?

Naturaförmån sker när det är arbetsgivaren som bestämmer och betalar för en aktivitet. När det kommer till naturaförmån finns det ingen beloppsgräns som det gör för friskvårdsbidrag. Istället är det varje enskilt fall som bedöms om det anses som naturaförmån och är av mindre värde och enklare slag.

Exempel på naturaförmån kan vara att arbetsgivaren bestämmer att alla ska få möjligheten att gymma på företaget. Eftersom det är arbetsgivaren som bestämmer och betalar för gymkortet anses det vara en naturaförmån. Precis som för friskvård måste alla anställda på företaget ha rätt till naturaförmån för att den ska gälla.

Kombinera friskvårdsbidrag och naturabidrag

Som arbetsgivare kan man erbjuda både friskvårdsbidrag och naturabidrag till sina anställda. För att detta ska vara möjligt måste alla anställda erbjudas både friskvårdsbidraget och naturabidraget. Exempelvis skulle en arbetsgivare kunna erbjuda gymkort till alla sina anställda som naturaförmån och därefter erbjuda friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr per år.

Dock kan man inte erbjuda flera motions- och friskvårdsförmåner så att värdet inte längre anses vara av mindre värde. Händer detta anses förmånerna skattepliktiga. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om rättslig vägledning när det kommer till att kombinera friskvårdsbidrag med naturabidrag.

Hur mycket kan man få i friskvårdsbidrag?

Som mest kan man få 5 000 kr i friskvårdsbidrag per år. Men det är upp till varje arbetsgivare att bestämma hur mycket man ska få per år. Friskvårdsbidraget kan användas till motions- och friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidrag som är 5 000 kr eller mindre räknas som av mindre värde. Skulle arbetsgivaren betala ut mer än 5 000 kr/år räknas det som större värde och måste beskattas.

 Ytterligare finns det bestämmelser över hur mycket motions- och friskvårdsaktiviteter får kosta per aktivitet. Som mest får varje tillfälle inte innehåller motion kosta 1 000 kr. Skulle arbetsgivaren betala för en friskvårdsaktivitet utan motion som har ett värde över 1 000 kr blir det en skattepliktig förmån. Däremot kan motionsaktiviteter kosta mer än 1 000 kr per tillfälle. Exempelvis en golfkurs som kostar mer än 1 000 kr.

Fördelar med att erbjuda friskvård till sina anställda

Att erbjuda friskvård till sina anställda medför både fördelar till de anställda och dig som arbetsgivare. Att uppmuntra motion och friskvård har visats sig medföra många hälsofördelar enligt studier. Bland annat har det visat sig leda till nöjdare medarbetare där de anställda tyckte friskvårdsbidrag var en av de viktigaste delarna när det kom till personalförmåner.

Det har också visat sig leda till ökat trivsel och produktivitet på arbetsplatsen. Att inkludera mer fysisk aktivitet under dagen har stor inverkan på välmåendet och effektiviteten på arbetsplatsen. Som arbetsgivare får man mer glada och välmående anställda samtidigt som det kan vara en fördel på arbetsmarknaden att erbjuda bra personalförmåner. Eftersom aktiviteterna är skattefria blir det även en ekonomisk vinning.

Regler för friskvårdsbidrag

Skatteverket nämner inte längre vilka aktiviteter som räknas som motions- eller friskvårdsaktiviteter. Istället är det upp till varje arbetsgivare att bestämma. Dock finns det vissa regler och praxis som måste följas. Låt oss ta en närmare titt på dem! 

Den första förutsättning som måste uppfyllas för att friskvårdsbidraget ska vara skattefri är att det finns inslag av motion i aktiviteten. Undantag är enklare friskvård som inte innehåller någon motion men som är avslappnande, motverkar ömhet och stelhet eller är avstressande för den anställde. Till exempel en massage, akupunktur eller balansträning.

Trots att en aktivitet har inslag av motion eller är av enklare friskvård kan aldrig en anställd kräva att aktiviteten ska ingå i friskvårdsbidraget. Det är alltså alltid upp till arbetsgivaren. Motions- eller friskvårdsaktiviteter måste också vara av enklare slag och av mindre värde för att vara skattefria. Exempelvis kan friskvårdsbidraget användas till en kurs så länge det innehåller viss motion.

Saker som inte friskvårdsbidraget kan användas till

Det finns även regler kring vad friskvårdsbidraget inte kan användas till. Exempelvis kan man inte använda sitt friskvårdsbidrag till att betala medlemsavgifter i föreningar, för att ta körkort eller ett diplom med mera. Det är enbart kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri. Exempelvis om du ska åka skidor och du måste köpa ett liftkort för att kunna åka.

Detta gäller även för utrustning. Du kan exempelvis inte köpa utrustning för din aktivitet med friskvårdsbidraget skattefritt. Det du däremot kan göra är att använda friskvårdsbidraget till aktiviteter där utrustning ingår. Exempelvis om du ska bowla och det ingår att man får skor och bowlingklot. Skulle utrustning behöva hyras separat ingår det inte som en skattefri förmån och friskvårdsbidraget kan inte användas.

Den sista punkten är behandling som är skönhetsvård, sjukvård eller hälsovård. Skönhetsvård som har ett kosmetiskt syfte är inte skattefria. Inte heller sjukvård eller hälsovård som förebygger, utreder eller behandlar sjukdomar eller skador. Undantag är som nämnt ovan enklare friskvård som är avslappnande/avstressande och motverkar ömhet eller stelhet.

Bokföra friskvårdsbidrag

När det kommer till bokföring av friskvårdsbidrag är alla kostnader avdragsgilla. Vilket betyder att man som företagare inte behöver betala någon moms för de anställdas aktiviteter. Friskvårdsbidraget ska bokföras under “Övriga personalkostnader” och momsen ska ta med i konteringen.

Sammanfattning

Har du fler frågor eller behöver ditt företag hjälp med bokföring? Hör av dig till oss på HQV. Våra redovisningskonsulter är experter på allt som rör redovisning och kan hjälpa dig med hela eller delar av bokföringsarbetet.

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Anställa personal: Detta ska du tänka på

Anställa personal är ett stort åtagande för en arbetsgivare, både sett från ett ekonomiskt, rättsligt och socialt perspektiv. Det är ett stort beslut att anställa personal och det finns en mängd lagar och regler som du behöver ha koll på och sätta dig in i. För en...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM