Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Hur ser in- och utbetalningarna i ditt företag ut månad för månad? Att hålla koll på företagets ekonomi är extra viktigt nu när vi går mot tuffare ekonomiska tider. I denna blogg kommer vi lägga fokus på likviditet, ett företags förmåga att betala sina kortsiktiga skulder, och vad man som företagare kan göra för att höja likviditeten i företaget. Låt oss börja med att gå igenom mer i detalj vad likviditet är.

Vad är likviditet?

Likviditet är ett mått som förklarar företagets förmåga att betala sina kortsiktiga skulder. Likvida medel är företagets tillgångar som kan användas direkt för att betala med och kan vara kontanter, värdepapper eller liknande tillgångar. 

När man pratar om likviditet brukar man prata om låg eller hög likviditet. Att ha låg likviditet betyder att man har svårt att betala sina skulder i tid. Har man istället hög likviditet har man större säkerhet och förväntas kunna betala sina skulder på både kort och lång sikt.

Vad är illikvid?

Illikvid är man när man inte har medel att betala sina skulder i företaget i tid. När det inte finns tillräckligt med likvida medel kan det sluta så illa att man inte kan betala sina anställda eller leverantörsskulder. Att ha god likviditet är alltså väldigt viktigt, både för att inte dra på sig stora skulder men även för att hålla anställda nöjda. Om man inte betalar ut lön till sina anställda eller leverantörer kan de begära att företaget sätts i konkurs.

Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget visar om dina likvida medel kommer räcka för att täcka utgifterna i företaget varje månad. Även om man redan har tagit fram en resultatbudget kan det vara bra att också ha en likviditetsbudget för att bättre planera ut- och inbetalningar under året. Ibland händer det att man har större utgifter en månad och då är det extra viktigt att man tidigare har planerat för större utgifter i budgeten just den månaden så man klarar att betala skulderna. På verksamt.se finns det en bra mall som du kan använda dig av för att skapa en likviditetsbudget i Microsoft Excel för ditt företag.

Hur beräknar man likviditet?

För att visa företagets betalningsförmåga på kort sikt brukar man använda sig av kassalikviditet. Riktvärdet för kassalikviditet är 100% vilket betyder att företaget klarar att betala sina kortfristiga skulder.

Formel:

Kassalikviditet (%) = (Omsättningstillgångarna – Varulagret och Pågående arbeten) ÷ Kortfristiga skulder * 100

Den andra beräkningsmetoden som man kan använda sig av är balanslikviditet som också fokuserar på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är att balanslikviditet inkluderar företagets varulager i beräkningen. Riktvärdet för balanslikviditet är 200% och passar främst företag med ett större lager.

Formel:

Balanslikviditet (%) = Omsättningstillgångarna ÷ Kortfristiga skulder * 100

Fördelar med god likviditet

Fördelar med god likviditet

Att ha god likviditet i företaget är viktigt för att verksamheten ska kunna drivas. Genom att ha en hög likviditet minskar risken för att man inte ska kunna betala oväntade utgifter och ger större säkerhet för att företaget ska kunna klara av sina åtaganden. 

Dock får inte likviditeten vara för hög så att den hämmar företaget från att utvecklas. En för hög likviditet kan visa på att företaget inte använder sina pengar på optimalt sätt. Ett företag bör därför ha en god likviditet så det kan betala alla fordringar samtidigt som de kan återinvestera överskottet i verksamheten eller på annat håll för att fortsätta att utveckla företaget.

Så förbättrar du företagets likviditet

1. Tät uppföljning med kunder

Se till att dina kunder betalar sina fakturor till dig. Genom att kontakta och påminna kunder om fakturor kan du få fakturan betald innan förfallodatum. Har man kunder som ofta är sena med fakturor kan en kreditkontroll på alla kunder vara smart för att se att de kan betala sina fakturor.

2. Bättre betalningsvillkor från dina leverantörer

Om du vill frigöra likviditet i företaget kan det vara bra att kontakta sina leverantörer för att se om det går att få bättre betalningsvillkor. Ett exempel kan vara att du får längre betalningstid så du hinner få in mer intäkter innan du måste betala fakturan från leverantören.

3. Kortare kredittid för kunder

Ett annat sätt att få in kapital i verksamheten är att ge kortare kredittid till kunder. Genom att sätta fakturatiden på 14 dagar istället för 30 dagar kan du snabbare få in kapital i verksamheten.

4. Mindre lager

Ett stort lager binder upp mycket kapital och bidrar till sämre likviditet i företaget. Har man ont om kapital kan det vara smart att minska på lagret för att ha mindre kapital uppbundet i företaget. Alternativt att du försöker öka omsättningshastigheten på lagret så du frigör kapital snabbare.

5. Hyr eller leasa inventarier

Det kan även vara värt att kolla om det går att hyra eller leasa anläggningstillgångar till företaget. På så vis kan du slippa stora investeringskostnader på en gång. Men kom ihåg att i längden är det oftast dyrare med leasing eller att hyra och det kan vara långa bindningstider. Så räkna på hur stor utgift det kommer bli totalt och överväg om det är mer lönsamt att köpa direkt eller hyra/leasa tillgången framöver.

Sammanfattning

Genom att ha bra koll på ditt företags likviditet kan du bättre planera för kommande in- och utgifter i företaget. Behöver ditt företag höja likviditeten i företaget finns det flera saker du kan göra. Exempelvis kan det vara bra att starta med att se över uppföljningen med kunder så de betalar sina fakturor i tid. Det kan även vara bra att höra med sina leverantörer om det går att få längre kredittid. Behöver man snabbt få in kapital kan det vara bra att sälja och ha ett mindre lager.

Har du fler frågor gällande likviditet eller behöver du hjälp med bokföringen i din verksamhet? Tveka inte på att kontakta oss på HQV! Våra redovisningsekonomer har lång erfarenhet av löpande bokföring och har jobbat med bolag inom en rad olika branscher. Kontakta oss genom att fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Skattereglerna för fåmansföretag har gjorts om mer än en gång under åren och anses vara krångliga. Enligt ett nytt förslag ska dessa regler nu förenklas på en rad olika sätt. Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som haft i...

Vad gör en CFO? – Så lyckas du i rollen som CFO

Som CFO (Chief Financial Officer) har du ofta ansvar för fler områden, utöver redovisning och rapportering. Det sker snabba förändringar i vår omvärld som leder till bredare krav och du förväntas även kunna ge proaktiva råd som stöttar bolagets långsiktiga strategi. I...

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM