Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad innebär det att ta sig an arbetet som en styrelseledamot? Att arbeta som styrelseledamot kan vara både utvecklande och givande. I denna artikel kommer vi gå närmare in på vilka krav som ställs för att man ska kunna vara en styrelseledamot, ansvar som medkommer samt vad du bör tänka på innan du tackar ja till en plats i en styrelse. Vi går även igenom några av de fördelar som tillkommer med att ta in externa styrelseledamöter i en styrelse.

Vad är en styrelseledamot?

En styrelseledamot har ansvar för att alla lagar och regler sköts i bolaget och att ta hand om bolagets förvaltning, genom att bland annat se till att årsredovisningen blir upprättad och inskickad till Bolagsverket och att skatter blir betalda i tid. Som styrelseledamot har man också en rådgivande roll där man stöttar och ger professionella råd kring bolagets strategier och tar beslut som rör bolagets framtid.

För att bli en styrelseledamot måste man uppfylla följande krav:

  • Vara minst 18 år gammal
  • Vara bosatt inom EES
  • Inte ha någon förvaltare
  • Inte vara i konkurs
  • Inte ha något näringsförbud

Mandattiden för en styrelseledamot är i huvudregel 1 år, men kan vara upp till 4 år. Om mandattiden är längre än 1 år måste det stå skrivet i bolagsordningen.

Styrelseledamot ansvar

Att ta sig an arbetet som en styrelseledamot innebär även stort ansvar och om det går dåligt för bolaget kan man bli personligt drabbad. Som styrelseledamot i ett bolag har man personligt betalningsansvar om inte bolaget sköter sig enligt de lagar och regler som finns. Bland annat kan en styrelseledamot blir personligt betalningsansvarig om inte årsredovisningen skickas in till Bolagsverket i tid. 

Ytterligare kan man behöva betala skadestånd om man handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Som styrelseledamot ska man utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och lojalt. Gör man inte det och orsakar skador på verksamheten av oaktsamhet kan man behöva betala skadestånd. På årsstämman fattar aktieägarna beslut om VD:n och styrelseledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

Vad är en styrelseordförande?

Som styrelseledamot kan även ta på sig rollen och ansvaret som styrelseordförande. Här kommer lite mer information kring vad en styrelseordförande är och vilka uppgifter som hen har ansvar för. 

Om det finns två eller fler styrelseledamöter i styrelsen måste man anmäla en styrelseordförande till Bolagsverket. Styrelseordföranden ska vara en av styrelseledamöterna och har i uppgift att se till att arbetet av styrelsen sköts korrekt. 

Detta görs bland annat genom att organisera och styra styrelsens arbete, informera om kommande möten, säkerhetsställa att protokoll görs under styrelsemöten samt fastställa dagordning, sköta kontakten mellan aktieägarna och styrelsen och se till att styrelsens och VD:ns arbete blir utvärderat efter ett år har passerat.

Detta ska du tänka på om du planerar att gå med i en styrelse

Att vara styrelseledamot kan vara både givande och roligt. Men innan du tar dig an arbetet finns det ett par saker du bör första tänka igenom. Det första du bör kontrollera och tänka över är om det är en bra matchning mellan dig och företaget. Att ha en klar bild över verksamheten och dess planer inför framtiden kommer ha stor betydelse för ditt kommande arbete i styrelsen. Tänk över hur du kan bidra till företaget och vad aktieägarna förväntar sig att du ska kunna bidra med. 

Kom dessutom ihåg att det kommer vara fler personer i styrelsen som du måste samarbeta med. Att komma väl överens med de andra i styrelsen är betydande för att arbetet ska gå bra. 

Att arbeta som styrelseledamot innebär stort ansvar som vi beskrev ovan. Tänk efter om du besitter rätt kompetens för att kontrollera att allt går rätt till i bolaget och att alla lagar och regler följs. Här är det också viktigt att kontrollera så det finns en styrelseförsäkring ifall det skulle uppstå problem i bolaget. Om det inte finns en i bolaget kan man teckna en individuellt.

Utöver de mer praktiska sakerna bör man även ta ställning till hur man känner inför beslutsfattning och om man har tiden och motivationen som krävs för att fullfölja arbetet. Var beredd på att behöva lägga ner tid och engagemang i bolaget och styrelsearbetet.

Lön som styrelseledamot

Det finns inga regler som säger hur mycket man ska få i ersättning för att sitta med i en styrelse. Men i de flesta fall får styrelseledamöter betalt för den tid som de lägger ner som styrelseledamot. Ersättningsnivån beror framförallt på hur mycket tid som förväntas läggas ner och hur stort bolaget är. Ersättningsnivån för styrelsen bestäms på bolagsstämman.

Fördelar med att ta in externa styrelseledamöter

Som företagare kan det vara fördelaktigt att ta in externa styrelseledamöter i styrelsen. Att ha rätt kompetens i styrelsen kan komma att ha stor inverkan på företagets utveckling och framtid. Därför bör man som aktieägare se över vilka kompetenser som behövs i styrelsen och kan tänkas behöva i framtiden. 

En jurist kan exempelvis vara bra att kunna be om råd när det kommer till avtal och kontrakt i bolaget. Håller bolaget på och växer snabbt kan en person med ekonomisk bakgrund komma väl till hands. Detsamma gäller för ett bolag som nyligen är startat och behöver etablera sig på marknaden. Då kan en person med erfarenhet inom marknadsföring eller försäljning ha stor inflytelse på bolagets strategi. 

Sammanfattningsvis finns det inget som bestämmer vilka personer som ska väljas in i styrelsen. Många väljer att ta in personer internt från bolaget. Men externa styrelseledamöter kan vara värt att tänka över då de kommer med ny erfarenhet och tittar på bolaget från ett nytt perspektiv. Om du är osäker på vilka kompetenser som ditt bolag bör ha i styrelsen kan det vara bra att diskutera med din revisor eller bank.

Sammanfattning

Vi hoppas att denna text har gett dig mer klarhet kring vad det innebär att arbeta som en styrelseledamot och vilken roll styrelseledamöter har i en organisation. Har du flera frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV.

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM