HQV är ett revisions- och konsultföretag
som alltid strävar efter att hålla hög
servicegrad och tillgänglighet.

Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner.

REVISION, REDOVISNING & RÅDGIVNING

HQV är en revisions- och redovisningsbyrå som alltid strävar efter
att hålla högsta servicegrad och tillgänglighet.

Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna
erbjuda de resurser som behövs för alla situationer.

våra kunder

Vi arbetar i princip med alla typer av branscher
och företagsformer, från små ägarledda företag
till stora företag och organisationer.

Stiftelser

På HQV har vi mångårig erfarenhet av de speciella förutsättningar som råder i stiftelser …

Aktiebolag och Handelsbolag/ Kommanditbolag

En stor del av våra uppdrag är små och medelstora ägarledda företag men vi arbetar även med många större företag, varav flera ingår i stora internationella koncerner …

Föreningar och organisationer

Vi har även stor erfarenhet av att jobba med olika slags föreningar och organisationer…

Att få bidra till en verksamhets framgång är för oss en mycket viktig del i vårt arbete.

VÅR REVISION INNEBÄR EN KVALITETSSÄKRING AV ERT FÖRETAG.